Ministerul Transporturilor anunță că anul viitor va fi lansată procedura pentru drumul de mare viteză Pașcani-Siret și nu exclude ca acesta să fie construit la profil de autostradă

Ministerul Transporturilor a anunțat, joi, printr-un comunicat de presă, că din 2018 încep licitațiile pentru proiectarea și execuția obiectivelor importante pentru Moldova.

În comunicat se precizează că procedurile de achiziție publică vor viza inclusiv drumul de mare viteză Pașcani – Siret, cu o lungime de aproximativ 120 de Km.

„Acest proiect va finaliza practic Coridorul 9 Pan European și va oferi un nivel optim de accesibilitate la nivel național și european”, se arată în comunicat.

Drumul de mare viteză Pașcani – Siret era prevăzut în Master Planul General de Transporturi să fie implementat după anul 2022.

În comunicat, Ministerul Transporturilor anunță că anul viitor vor fi lansate procedurile de achiziție publică pentru proiectarea și execuția unor obiective așteptate de mult timp pentru Moldova și pentru conexiunile acesteia cu celelalte Provincii Istorice.

„Este vorba despre primii pași concreți pentru pregătirea fazelor premergătoare demarării construcției autostrăzilor Iași – Tg. Mureș, Iași – Ungheni și Bacău – Brașov, drumul de mare viteză Pașcani – Siret și a legăturii Pașcani-Bacău, pe coridorul 9 Pan-European”, se arată în comunicat .

Tot în anul 2018 urmează să înceapă construcția Variantei de Ocolire Bacău, după parcurgerea celor 6 luni destinate proiectării.

Autostrada Iași – Tg. Mureș (A8- MONTANA, Târgu Mureș- Ditrău- Tg Neamț –Iași Ungheni), reprezintă în continuare o prioritate pentru Guvernul României, precizează ministerul, subliniind că pentru acest proiect, a cărui valoare estimată este de circa 9 miliarde euro, Ministerul Transporturilor a purtat deja discuții cu importante instituții financiar bancare pentru identificarea soluțiilor de finanțare.

„În baza contractului de consultanță cu Experții Băncii Europene de Investiții, CNAIR a avut o întâlnire tehnică de lucru pentru acest Obiectiv. Există astfel posibilitatea ca în anul 2018 să fie parcurse etape importante în implementarea acestui proiect. Pentru realizarea unei legături rutiere rapide între Moldova și Transilvania, CNAIR desfășoară în paralel demersuri care vizează procesul de implementare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”, se mai arată în comunicat.

Totodată, în baza contractului pentru proiectarea și execuția Variantei de Ocolire a Municipiului Bacău, Compania va începe anul viitor construcția primilor 17 km ai Autostrăzii Moldova, menționată Ministerul Transporturilor care subliniază că tot anul viitor va începe prima fază pentru construirea a 78 km de autostradă, între Tg. Neamț și Iași, în baza unei proceduri de licitație pentru servicii de proiectare și execuție, iar aceste proiecte vor însuma 95 de km de infrastructură modernă, pentru regiunea Moldova.

 

„Pe Coridorul 9 Pan European, CNAIR pregătește implementarea Tronsonului București – Pașcani, cu o lungime de 82 de km, din care se va desprinde legătura Pașcani – Bacău. De asemenea, în anul 2018 va începe procedura de achiziție publică pentru servicii de proiectare destinate Autostrăzii Bacău – Brașov (190 km)”, susține Ministerul Transporturilor.

Ministerul Transporturilor prezintă și graficul demarării acestor proceduri destinate execuției a 329 de kilometri de infrastructură modernă.

Astfel, în luna februarie 2018 este estimată finalizarea perioadei de evaluare a ofertelor și comunicarea rezultatului procedurii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic destinat drumului de mare viteză Ploiești – Buzău, cu o lungime de 65 de km și se estimează că în luna aprilie 2018 va fi semnat contractul, după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor.

Pentru elaborarea Studiu de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic destinat drumului de mare viteză Buzău – Focșani, este de asemenea estimată finalizarea perioadei de evaluare a ofertelor și comunicarea rezultatului procedurii în luna februarie, iar în acest caz se ia în calcul semnarea în luna aprilie 2018 a contractului pentru cei 72 de km ai proiectului.

Aceleași repere calendaristice sunt estimate pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate și a Proiectelor Tehnice, dar și pentru semnarea contractelor destinate drumurilor de mare viteză Focșani – Bacău, cu o lungime de 110 km și Bacău – Pașcani, în lungime de 82 de km.

„Ca urmare a realizării acestor Documentații Tehnice, în baza unor calcule și argumente temeinice, se va stabili tipul de drum de mare viteză, la un standard minim acceptat de drum expres. Nu este exclus standardul de autostradă, dar este nevoie de o argumentare a acestei potențiale soluții. Aceasta deoarece standardele impuse de MPGT în materie sunt minimale, iar abordarea este una generală și nu una de detaliu. Denumirea Serviciilor de proiectare are în vedere corelarea cu prevederile MPGT la nivelul clasificării noului drum care urmează să fie implementat, fără a fi însă limitat la acesta”, se menționează în comunicat.

În vederea pregătirii pentru implementarea lucrărilor de execuție, CNAIR SA va lansa anul viitor proceduri de achiziție publică pentru servicii de proiectare, destinate mai multor obiective.

Astfel, pe traseul autostrăzii Iași – Ungheni, cu o lungime de aproximativ 25 de Km, este necesară refacerea traseului, ca urmare a repoziționării podului de la Ungheni. Aceasta atrage după sine necesitatea refacerii traseului și implicit a documentației tehnice pentru implementarea lucrărilor de execuție.

„Procedurile de achiziție publică vor viza inclusiv drumul de mare viteză Pașcani – Siret, cu o lungime de aproximativ 120 de Km. Acest proiect va finaliza practic Coridorul 9 Pan European și va oferi un nivel optim de accesibilitate la nivel național și european”, susține Ministerul Transporturilor.

 

Ministerul concluzionează că anul viitor urmează să fie demarate demersurile pentru implementarea fazei de proiectare și execuție a 95 de km de autostradă, iar în plus, în anul 2018 vor fi parcurse mare parte din etapele tehnice necesare elaborării documentației tehnice pentru implementarea celor 329 de km de drum de mare viteză, în timp ce pentru alți 145 de km de autostradă sau drum expres vor fi lansate anul viitor procedurile de achiziție publică. Se are în vedere în acest calcul inclusiv semnarea și demararea contractelor.

„CNAIR va mai pregăti implementarea unor lucrări de execuție pentru conexiunea cu Transilvania, pentru care, din păcate, nu au fost parcurse etapele ori au fost insuficient parcurse, în planificarea precedentă. Pentru realizarea unei conexiuni corespunzătoare cu zonele istorice ale Romaniei, anul viitor va fi pregătită, în vederea implementării spre execuție, inclusiv documentația destinată autostrăzii Brașov – Bacău, cu o lungime de aproximativ 190 de km”, se arată în finalul comunicatului.