Trei colegii naţionale din judeţul Suceava şi-au depus candidatura pentru a deveni Centre de Excelență în Tehnologia Informației

Trei colegii naţionale din judeţul Suceava şi-au depus candidatura pentru a deveni Centre de Excelenţă în Tehnologia Informaţiei, care să ofere elevilor o “pregătire avansată, calificată și centrată pe aptitudinile și nevoile lor de instruire, respectiv pe stimularea creativității”, în prima etapă Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava urmând să evalueze candidaturile în baza a criteriilor stabilite de MEN şi să desemneze apoi un centru de excelenţă la nivel judeţean.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava, prof. Cezar Anuţei, a declarat, miercuri, pentru NewsBucovina că la ISJ Suceava au fost depuse scrisorile de intenţie din partea Colegiului Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava, Colegiului Naţional “Petru Rareş” Suceava şi Colegiului Naţional “Nicu Gane” din Fălticeni, care doresc să devină Centre de Excelență în Tehnologia Informației.

De precizat este că Ministerul Educației Naționale (MEN) a aprobat la sfârşitul lunii decembrie 2017 criteriile de selecție a liceelor care pot deveni Centre de Excelență în Tehnologia Informației (CETI) în cadrul proiectului „Promovarea și susținerea excelenței în educație prin dezvoltarea competențelor în disciplina Tehnologia Informației”. Conform unui comunicat de presă al MEN, acest proiect îşi propune asigurarea condițiilor optime de pregătire și dezvoltare a elevilor din clasele IX – XIII capabili de performanțe înalte (profil matematică – informatică), prin înființarea și operaționalizarea a 60 de Centre de Excelență în Tehnologia Informației. 

“Prin intermediul acestui proiect derulat de Ministerul Educației Naționale cu sprijinul Guvernului Japoniei, fiecare centru va beneficia de un laborator IT dotat cu 26 calculatoare performante și o tablă interactivă. Procesul de selecție este deschis unităților școlare din sistemul public de învățământ care pot asigura condiții optime pentru funcționarea acestor centre”, se menţionează în comunicatul de presă.

Sursa citată precizează că pentru a fi eligibilă, unitatea școlară interesată să devină Centru de Excelenţă în Tehnologia Informaţiei trebuie să transmită Inspectoratului Şcolar Judeţean o scrisoare de intenție prin care își asumă să asigure un program deschis de cel puțin 10 ore/săptămână adresat copiilor din comunitate interesați să participe la activități, pe o durată de cel puțin doi ani de la data punerii in funcțiune a centrului.

“Activitățile vor implica în mod direct copiii, iar inspectoratele școlare județene vor aduce la cunoștință școlilor din rețeaua județeană/municipiu programul centrelor selectate, care vor asigura pregătirea elevilor”, se arată în documentul citat.

Totodată, fiecare cadru didactic-resursă, format în cadrul programului de pregătire asigurat de către partenerul din Japonia, va asigura formarea a minimum 10 profesori la nivel local, pe structura cursului furnizat de către experții japonezi, iar aceștia vor fi considerați, la rândul lor, persoane-resursă pentru activitatea centrului și pot realiza activități de pregătire cu propriii elevi, pe baza cunoștințelor asimilate în cadrul programului de instruire.

MEN mai precizează că procesul de selecție va avea două etape,prima etapă urmând să fie realizată de fiecare inspectorat școlar județean în baza a șapte reguli și se va încheia cu desemnarea câte unui centru la nivelul fiecărui județ/sector.

“Dintre criteriile care vor fi luate în calcul menționăm: existența unui centru de excelență, înființat conform ordinului nr. 5577/2011, care desfășoară activități de excelență în domeniul IT la nivelul anului școlar 2017-2018, existența profilului matematică-informatică, intensiv informatică și elevi cu rezultate la Olimpiada Națională de Informatică în ultimii 3 ani (premii/mențiuni la fazele naţionale)”, se menţionează în comunicatul MEN.

Cea de a doua etapă de selecţie presupune evaluarea efectuată de o comisie națională, stabilită de MEN, în urma căreia vor fi selectate încă 13 centre la nivel național, din regiunile mai puțin dezvoltate, care obțin cele mai bune punctaje și respectă principiul conform căruia, în fiecare județ, nu pot fi mai mult de două centre.

“Implementarea proiectului „Promovarea și susținerea excelenței în educație prin dezvoltarea competențelor în disciplina Tehnologia Informației” pornește de la modelul japonez de a preda această disciplină și de la necesitatea înființării în țara noastră a unor licee-CETI care să ofere elevilor o pregătire avansată, calificată și centrată pe aptitudinile și nevoile lor de instruire, respectiv pe stimularea creativității”, se mai arată în comunicatul de presă al MEN.

(Liliana Bujdei)

loading...