Posesorii de arme sunt asteptati sa-si vizeze permisele

În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea 295/2004 si art. 25 din H.G. 130/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, în perioada 15.09-31.12.2008, la nivel national se realizeaza activitatea de vizare a permiselor de arma si a atestatelor de colectionar care au fost eliberate pâna la data de 31.12.2003

Procedura de viza a permisului de arma:

În conformitate cu prevederile art. 26 alin (1) din H.G. 130/2005 privind normele metodologice de aplicare a Legii 295/2004, titularii permiselor de arma tip A si tip B au obligatia de a se prezenta la viza permisului de arma în perioada stabilita si în locurile indicate ce vor fi afisate la sediile Politiilor municipale si orasenesti si a Cluburilor de Vânatoare si Pescuit Sportiv, având asupra lor urmatoarele:

– permisul de arma si armele înscrise în acesta;

– actul de identitate în original si în copie;

– permisul de vânatoare si carnetul de membru vânator vizat pe anul 2007 (în cazul persoanelor cu drept de port si folosire a armelor de vânatoare);

      – cererea tip care va fi completata si semnata inclusiv pe verso de catre titularul permisului de arma pentru a confirma ca a fost instruit cu privire la unele reguli generale care trebuie respectate de catre posesorul permisului de arme (se poate procura de la sediile cluburilor de vânatoare si pescuit sportiv ori de la sediul IPJ Suceava – serviciul arme);

      – o fotografie color 4×5 cm;

      – adeverinta care sa ateste calitatea ce a determinat acordarea autorizarii pentru a detine arma de aparare si paza (în cazul persoanelor care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice);

      – adeverinta care sa ateste calitatea de antrenor de tir sau sportiv categoria I, pentru persoanele care detin arme de tir si nu sunt vânatori autorizati;

      – atestatul de colectionar, în cazul persoanelor fizice care detin arme în colectie;

      – certificatul medical  tip, din care sa rezulte ca persoana este apta sa detina si sa foloseasca arme si munitii, eliberat cu cel mult 6 luni înainte de depunerea cererii (modelul poate fi procurat de la sediile cluburilor de vânatoare sau sediul IPJ Suceava – serviciul arme);

      – aviz psihologic din care sa rezulte ca persoana este apta sa detina si sa foloseasca arme si munitii, eliberat cu cel mult 12 luni înainte de depunerea cererii de catre un psiholog autorizat pentru astfel de teste, atestat în conditiile legii;

      – certificat de cazier judiciar.

În conformitate cu prev. art. 26 din H.G. 130/2005 este scutit de prezentarea certificatului medical persoana care este dotata cu arma de serviciu letala si poate face dovada îndeplinirii conditiilor referitoare la starea de sanatate prin prezentarea unei adeverinte eliberate de angajator, sau în cazul sportivilor si antrenorilor de tir ori biatlon, eliberate de clubul sportiv sau de federatia sportiva nationala de specialitate din care fac parte, prin care se certifica faptul ca solicitantul a fost examinat din punct de vedere medical si ca a fost declarat apt sa poarte si sa foloseasca arme letale.

La actiunea de viza a permiselor de arma din anul 2008 se vor prezenta doar posesorii de arme letale care au permisul de arma eliberat pâna la data de 31.12.2008.

Persoanele care nu se vor putea prezenta din motive obiective în perioada stabilita pentru localitatea unde domiciliaza se vor prezenta  ulterior la sediul I.P.J. Suceava – Serviciul arme explozivi substante toxice, în vederea obtinerii vizei permisului de arma, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data încetarii motivelor respective.  

Pentru efectuarea vizei, titularii de permis de arma se pot prezenta în oricare dintre locatiile si datele mentionate mai jos, între orele 09 -19.00, respectiv:

   1. la sediul Clubului de vânatoare Vatra Dornei, în perioada 06 – 08.10 2008;
   2. la sediul Clubului de vânatoare Gura Humorului, în perioada 09 – 10.10.2008;
   3. la sediul Clubului de vânatoare C-lung Moldovenesc, în perioada 14 – 16.10.2008;
   4. la sediul Clubului de vânatoare Radauti, în perioada 28 – 31.10.2008;
   5. la sediul Clubului de vânatoare Falticeni, în perioada 04 – 06.11.2008;
   6. la sediul A.J.V.P.S. Suceava, în perioada 11 – 14.11.2008 si 18-20.11.2008;
   7. la sediul Societatii de Vânatoare „Bucovina”, în perioada 25-26.11.2008.

 

Tot în perioadele si la sediile mentionate se vor prezenta si toti titularii de permis de arma în care au înscrise numai pistoale pentru munitie iritant lacrimogena (pistoale cu gaze), în scopul retragerii permisului de arma si eliberarea certificatului de detinator arma neletala. În acest scop, titularii de permis din aceasta categorie se vor prezenta cu:

          o actul de identitate în original si copie;
          o permisul de arma în care au înscris pistolul cu gaze;
          o pistolul cu gaze înscris în permisul de arma;
          o o cerere care va fi completata la data si locul mentionat mai sus.

Pentru date suplimentare, cei interesati se pot adresa direct sau telefonic la serviciul arme, explozivi, substante toxice, la telefoanele 0230/203060, 0230/203061, 0230/203014 sau 0743/037916, 0745/268494.

loading...