ITM Suceava: Firme sucevene amendate în luna ianuarie cu 100.000 de lei pentru muncă nedeclarată
Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat în luna ianuarie un număr de 290 controale, din care 217 în domeniul relaţiilor de muncă şi 73 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, iar pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 117 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 130.500 lei.

Potrivit ITM Suceava, în domeniul relaţiilor de muncă, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 217 controale, fiind aplicate 47 sancţiuni contravenţionale de 119.500 lei.

În luna ianuarie au fost depistate un număr de 17 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care două persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă  nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității, alte 11 persoane au fost depistate la muncă fără comtract individual de muncă, iar patru persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.

Pentru muncă nedeclarată au fost sancționați 13 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 100.000 lei.

ITM subliniază că deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă sunt neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă, netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor, nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară, nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă, nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

În ceea ce privește securitatea şi sănătatea în muncă, inspectorii de muncă suceveni au efectuat în ianuarie un număr de 73 controale și au aplicat 70 sancţiuni contravenţionale de 11.000 lei.

ITM Suceava arată că principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se referă la faptul că firmele nu sunt în posesia autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, nu au comunicat evenimente, nu a fost înlocuit echipamentul individual de protecție degradat, nu s-au reautorizat exercitarea meseriilor și a profesiilor cerute de legislație, sau fișa individuală de instruire nu e însoțită de copia ultimei fișe de aptitudini completată de către medicul de medicina muncii.

De menționat este că la 1 februarie, în registrul general de evidenţă a salariaţilor erau înregistrate un număr de 123.334 contracte individuale de muncă active din care 117.167 pe durată nedeterminată și 6.167 pe durată determinată.(N.B.)

loading...