Prima etapă de înscriere a copiilor în învățământul primar se va defăşura în perioada 8- 26 martie, potrivit ordindului ministrului Educației Naționale

Metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019 au fost aprobate printr-un ordin al ministrului Educaţiei Naţionale, iar în prima etapă, completarea și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar urmează să se defăşoare în perioada 8 și 26 martie.

Potrivit unui comunicat de presă al MEN, în clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018, inclusiv, iar la solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Sursa citată precizează că evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) în perioada 1 – 23 martie 2018.

Conform calendarului, prima fază a procesului de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar este prevăzută să se desfășoare între 8 și 26 martie și va fi urmată de o a doua etapă, programată între 12 și 18 aprilie.

“Aceasta este rezervată părinților copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile. Afișarea în fiecare unitate de învățământ a circumscripțiilor școlare, a planului de școlarizare propus și a numărului de clase pregătitoare se realizează în data de 1 martie”, se arată în comunicatul MEN.

În comunicat se mai precizează că cererea-tip se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în interiorul perioadelor din calendarul aprobat de Ministerul Educației, iar validarea cererii-tip este obligatorie și se realizează în unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și a cel puțin unuia dintre membrii comisiei, zilnic, între orele 8 – 18:00 (luni-vineri).

Ziua Porţilor Deschise va fi organizată de fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasă pregătitoare într-una din zilele intervalului 1-12 martie, iar părinţii şi copiii vor avea posibilitatea de a vizita spaţiile școlare şi vor putea discuta cu cadrele didactice ale şcolii.

“Fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţământ din proximitate – şcoala de circumscripţie. Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti au responsabilitatea organizării sau, după caz, a reorganizării circumscripţiilor. Nu în ultimul rând, inspectoratele şcolare vor soluţiona orice situaţie legată de înscrierea în învăţământul primar, în interesul educaţional al elevului şi în limitele legii”, se menţionează în documentul citat.

 

Totodată, inspectoratele şcolare şi şcolile au obligaţia de a asigura permanent, corect şi cât mai rapid informarea şi consilierea părinţilor pe tema prevederilor legii şi ale metodologiei.

“Circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, perioada de desfăşurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum şi adresele unităţilor/instituţiilor la care se desfăşoară evaluarea psihosomatică vor fi afişate pe site-urile inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, precum şi ale unităţilor de învăţământ (dacă există)”, se mai precizează în comunicatul MEN.

 

De menţionat este că învăţământul primar este obligatoriu și cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV, iar  numărul de locuri alocate, prin cifra de şcolarizare,  pentru clasa pregătitoare în învăţământul de stat este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar.(L.B.)

loading...