Rezultatele obţinute de elevii suceveni la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din prima sesiune a Bacalaureatului, prezentate de ISJ Suceava
Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava a prezentat, miercuri, rezultatele obţinute de elevii suceveni la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din prima sesiune a Examenului de Bacalaureat.

Într-un comunicat de presă al ISJ Suceava se precizează că la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale pentru prima sesiune a examenului, ce s-au desfăşurat în perioada 12 – 23 februarie 2018, s-au înscris 5673 de elevi, din care 5090 elevi din seria actuală, iar 583 de elevi din seria anterioară.

Astfel, la Proba A –  Competențe lingvistice de comunicare orală în limba română, desfăşurată în perioada 12-13 februarie 2018, s-au înscris 5159  de candidaţi pentru a susţine proba, iar dintre aceştia 3640 au obţinut certificatul de utilizator experimentat, 1043 – certificatul de utilizator avansat, 420 – certificatul de utilizator mediu, iar 56 nu s-au prezentat la această probă, în timp ce alţi 514 candidați au  susținut proba în serii anterioare.

 

La Proba B – Competențe lingvistice de comunicare orală în limba maternă (limba ucraineană), desfăşurată în perioada 14-15 februarie 2018, au susţinut proba 28 de candidaţi, din care 10 au obţinut certificat de utilizator experimentat, 13 – avansat, 5 – mediu.

La Proba C – Competențe lingvistice într-o limbă de circulație internaţională, desfăşurată în perioada 21-23 februarie, s-au înscris 4811 candidaţi din care la limba engleză – 4148, la limba franceză – 636, la limba germană – 17 şi la limba spaniolă – 10.

Conform ISJ Suceava, 4721 de candidaţi au susţinut proba C, alţi 862 de elevi au echivalat competențele cu certificate europene în cadrul unor examene cu recunoaștere internaţională sau au susținut proba în serii anterioare, iar 90 de elevi nu s-au prezentat la această probă.

Astfel, pe nivel de competență, (conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi), s-au obţinut următoarele rezultate: înțelegerea textului audiat: fără nivel – 42, A1-  447, A2-  1815, B1-  1373, B2-  1044,  înțelegerea textului citit : fără nivel – 3, A1- 136, A2- 1305, B1- 1652, B2- 1625, producere de mesaj scris : fără nivel – 599, A1- 691, A2- 915, B1- 951, B2- 1565,  producere de mesaj oral : fără nivel – 48, A1- 664, A2- 820, B1- 1061, B2- 2128,  interacțiune orală : fără nivel – 84, A1- 625, A2- 785, B1- 1008, B2- 2219

“Pentru fiecare din cele cinci competențe evaluate, nivelul de competență lingvistică se stabilește după cum urmează:  0-10 puncte: fără nivel, 11-30 puncte : nivel A1, 31-60 puncte : nivel A2, 61-80 puncte : nivel B1, 81-100 puncte : nivel B2”, precizează ISJ Suceava.

 

La Proba D – Competențe digitale, desfăşurată în zilele de 15,16,19 şi 20 februarie 2018,  s-au înscris 4364 candidaţi pentru a susţine proba, dintre care 461 de elevi sunt fără calificativ, alţi 682 au calificativul începător, 1508 – mediu, 916-avansat, 731 –experimentat, în timp ce 66 de elevi nu s-au prezentat la această probă, iar 1309  candidați au echivalat proba cu certificate ECDL sau CERTIPRO sau au susținut proba în serii anterioare.

(Liliana Bujdei)

loading...