PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunta declansarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA  

      anunta declansarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi începând cu data de 9 octombrie 2008.

      Numarul de autorizatii taxi care vor fi atribuite este de 41, având numerele de ordine 285 si de la 331 la 370.

Data limita pâna la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedura este 8 decembrie 2008.

      Solicitantii înscrisi în lista de asteptare sunt:

      1.S.C. VALICAM TRANS S.R.L.

      2.S.C.VIP TAXI S.R.L.

      3.P.F. PERIJOC D.VASILE

      4.S.C. SORY&NEL S.R.L.

      5.S.C.CITY TAXI S.R.L.

      6.P.F. ZAHARIUC T.GHEORGHE

      7.P.F.COJOCAR GHEORGHE

      8.S.C.EURO-TAXI S.R.L.

      9.S.C. EMY MAT S.R.L.

      10.S.C.PRIMUS S.R.L.

      11.S.C. TELETUR S.R.L.

      12.S.C. TIN TAXI S.R.L.

      13. S.C.SERVICII CSV S.R.L.

      14.P.F.TODOSI V. ION

      15.S.C. TEOTRANSTYV S.R.L.

      16.P.F.TIMINGER FLORIN MUGUREL

      17.S.C. ANDU IOANA S.R.L.

      18. S.C.LIVTRANS S.R.L.

      Documentele care trebuie depuse sunt urmatoarele:
   

   1. cerere de participare la procedura de atribuire  – anexa nr.7 la Regulamentul de organizare si executare a transportului de persoane în regim de taxi, aprobat prin H.C.L. nr. 66/2008:
   2. declaratie pe propria raspundere ca detine autorizatie de transport valabila;
   3. declaratie pe propria raspundere ca detine sau va detine, în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineste fiecare pentru obtinerea punctajelor – anexa nr.5 la Regulament;
   4. scrisoare de garantie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achizitionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu detine autovehiculele necesare la data depunerii declaratiei prevazute la lit. c).

 

     Data anuntarii rezultatului atribuirii este 22 decembrie 2008.

    Data la care va fi demarata procedura de eliberare a autorizatiilor taxi va fi cea stabilita prin hotarârea consiliului local referitoare la atribuirea acestora.

    Criteriile de departajare si punctajele stabilite pentru atribuirea unei autorizatii taxi sunt  cele stabilite conform H.C.L. nr. 66/27.03.2007 (afisate la sediul Primariei si pe site-ul www.primariasv.ro.)

    Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul autoritatea locala de transport – camera 35. 

loading...