CAS Suceava derulează în aprilie procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice pentru toate domeniile de asistenţă medicală

Casa de Asigurări de Sănătate Suceava va derula în cursul lunii aprilie procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice pentru toate domeniile de asistenţă medicală, iar pentru cei 700 de furnizori de servicii medicale, care se aflau la sfârşitul lunii martie în relaţii contractuale cu instituţia, contractele se prelungesc prin acte adiţionale până la sfârşitul lunii aprilie.

Preşedintele director general al CAS Suceava, Victor Cristi Bleorţu, a precizat, vineri, într-un comunicat de presă că instituţia va desfăşura în luna aprilie procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice pe toate domeniile de asistenţă medicală, în conformitate cu H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asisţtentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a HG nr. 140/2018 aplicabile de la 01 aprilie 2018.

Bleorţu a spus că pentru furnizorii care, la data de 31 martie 2018, se află în relaţie contractuală cu CAS Suceava, contractele se prelungesc, prin acte adiţionale, până la data de 30 aprilie 2018,  urmând ca pe parcursul lunii aprilie să se deruleze activitatea de contractare şi să fie încheiate contracte de furnizare servicii.

 El a menţionat că pentru furnizorii care nu se află în contract cu CAS Suceava, aceştia  vor transmite/depune cererea pentru intrare în relaţii contractuale şi documentele necesare,  urmând a fi încheiate contracte cu valabilitate pentru perioada 1 mai -31 decembrie 2018.

“În această perioadă vom organiza întâlniri de lucru cu reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Colegiului Judeţean al Medicilor, Asociaţia Medicilor de Familie, Colegiul Judeţean al Farmaciştilor şi conducerile spitalelelor din judeţ în vederea finalizării procesului de contractare”, a anunţat preşedintele-director general al CAS Suceava.

Bleorţu a precizat că instituţia are încheiate până la această dată 700 de contracte cu furnizorii de servicii medico-farmaceutice, din care 278 în domeniul medicinei primare, 106 contracte în domeniul ambulatoriu de specialitate clinic, 28 de contracte în domeniul ambulatoriul de specialitate paraclinic, 10 contracte- Ambulatoriu de specialitate de recuperare, 53- asistenţa medicală dentară, 4 cu furnizorii de servicii de îngrijiri la domiciliu, 15 contracte cu spitalele, 137 de contracte cu farmaciile, 68 cu furnizori de dispozitive medicale şi un contract cu un furnizor de transport sanitar neasistat.

Sursa citată menţionează că listele cu documentele pentru fiecare tip de asistenţă medico-farmaceutică şi Calendarul de contractare vor fi afişate la sediul CAS şi pe pagina de web a CAS Suceava: www.cassv.ro.

(Liliana Bujdei)