Expertul contabil Filip Șerban: Am transmis întrebări adresate conducerii centrale CECCAR în Adunarea Generală a filialei Suceava din cauza totalei lipse de transparență a CECCAR. Am distribuit materialele cu teamă pentru că orice poziție contrară conducerii centrale CECCAR e considerată denigrare

Expertul contabil sucevean Filip Șerban, care a prezentat, în ședința de miercuri a Adunării Generale CECCAR Suceava două materiale cu întrebări ce privesc activitatea conducerii centrale a CECCAR și, în special a președintelui CECCAR, Robert Aurelian Șova, a revenit cu precizări privind gestul său și motivațiile care au stat la baza acestei intervenții.

Vă prezentăm integral precizările transmise Redacției News Bucovina de expertul contabil Filip Șerban. Titlul și intertitlurile aparțin redacției

În anul 2017 am avut o intervenție în adunarea generală a CECCAR filiala Suceava în care am prezentat un material pe care l-am supus aprobării organului colectiv de conducere. Și în anul precedent am fost acuzat de unele persoane din conducerea filialei că m-am erijat în purtătorul de cuvânt al filialei și am dat interviuri presei. În realitate, materialul a fost prezentat în adunarea generală și a vizat în principal „Propuneri pentru ordinea de zi a conferinței naționale”. Una dintre propuneri viza „Organizarea conferințelor naționale pe durata a două zile, ultima zi având ca subiect unic dezbaterea și aprobarea propunerilor aprobate în adunările generale ale filialelor precum și cele făcute în Conferința națională”. Propunerea era făcută pentru creșterea eficienței lucrărilor conferințelor naționale și obținerea unor rezultate concrete. În conformitate cu programul Conferinței naționale extraordinare din 09 ianuarie 2017-ședința Conferinței naționale extraordinare s-a desfășurat între orele 10.00-12.00. Pe ordinea de zi au fost înscrise 15 puncte. În medie pentru un punct au fost alocate 8 minute. Având în vedere complexitatea celor 15 puncte, cele 8 minute alocate nu reprezintă decât o aruncare a banilor pe fereastră.

Nu am repetat greșeala de anul trecut și am distribuit materialul membrilor CECCAR Suceava, cu teamă, pentru că orice poziție contrară conducerii CECCAR e considerată denigrare

În anul  2018 am învățat din greșelile anului precedent, în sensul că materialul prezentat nu a fost distribuit participanților la intrarea în sală pentru studiu. În acest an am distribuit în jur de 70 de exemplare participanților la adunarea generală. Că să fiu sincer, am distribuit materialele cu teamă deoarece orice  material prezentat ce diferă de poziția conducerii CECCAR central este catalogată ca denigrarea CECCAR-ului și, chiar mai rău, în constituirea unui grup organizat care dorește răsturnarea președintelui CECCAR. În  realitate, acest material cu întrebări a apărut  din cauza netransparenței totale în care își desfășoară activitatea CECCAR-ul. În acest sens, cel mai edificator exemplu îl constituie Ordinea de zi a Conferinței naționale de la București care este „secret de stat”.

La terminarea lucrărilor am aflat că desfășurarea lucrărilor adunării generale din anul 2018 a fost filmată. În ROF CECCAR (versiunea 2014 publicată în MO) această operațiune nu este prevăzută. Consider că la începutul lucrărilor această operațiune trebuia supusă aprobării adunării generale. Eu, în calitate de participant aș fi de acord cu înregistrarea dacă este folosită  în scopuri pozitive și în stabilirea adevărului în cazul unor păreri divergente cum este și în cazul de față. Atât eu cât și alți experți contabili am înțeles că, supusă aprobării adunării generale, formularea are următoarea formă: Mandatarea de către Adunarea generală a CECCAR filiala Suceava a expertului contabil Șerban Filip să prezinte materialul în Conferința națională 2018, postarea materialului pe site-ul filialei și transmiterea lui prin poștă către președintele CECCAR și membrii Consilului superior.

Materialele prezentate nu au fost publicate pe site-ul CECCAR Suceava, așa cum a decis Adunarea Generală

Ca urmare, în data de 29 martie ora 7:30, am transmis filialei CECCAR un mail prin care am transmis în format WORD cele două materiale. În jurul orei 9:11 mi s-a transmis un mail din partea CECCAR filiala Suceava prin care mi s-a solicitat să transmit materialele semnate. În jurul orei  12:45 am tramsmis un mail filialei Suceava la care am atașat materialele semnate. În același mail am reamintit că în adunarea generală s-a aprobat postarea materialului pe site-ul filialei și am solicitat ca, în spiritul minimei transparențe, să se facă publicarea materialului deoarece la adunarea generală au participat o treime din membrii CECCAR. Pentru că materialul nu a fost postat până la ora 3:00 am revenit cu un mail transmis filialei Suceava prin care am solicitat respectarea hotărârii adunării generale. La cele două mailuri transmise de mine nu am primit nici un răspuns. Ca urmare în data de 30 martie am depus la filiala Suceava o solicitare prin care am cerut ca, în condițiile în care filiala deține această înregistrare,  să revedem această perioadă de dinaintea supunerii la vot în vederea stabilirii adevărului. Mai mulți experți contabili prezenți în sală au înțeles, ca și mine, că în scopul transparentizării activității CECCAR este nevoie ca materialele să fie postate pe site-ul filialei. De altfel, eu consider că ar fi obligatoriu ca toate materialele prezentate în adunarea generală să fie postate pe site-ul filialei pentru informarea corectă a tuturor membrilor CECCAR și nu numai a celor prezenți în adunarea generală. Pentru a putea vota în baza unor informații corecte apreciez că materialele trebuiau postate cel puțin cu trei zile înainte de data desfășurării adunării generale.

 

Adunarea Generală CECCAR Suceava a fost filmată

  Intervențiile făcute de mine la filiala Suceava se explică prin faptul că mai mulți experți prezenți în adunarea generală m-au sunat în cursul zilei de 29 martie și au cerut să se respecte hotărârile adunării generale. Ca urmare, eu am insistat ca materialul să fie publicat conform hotărârii adunării generale pentru a nu crea suspiciuni.

Când am intrat în sala în care s-a desfășurat adunarea generală am observat, pe ultimul rând, patru persoane din care două aveau camere pentru filmare. Nu știu cine i-a angajat pentru filmare, dar dacă aceasta este folosită pentru restabilirea adevărului, sunt de acord cu condiția că filmările să fie cele originale.

Adunarea Generală a CECCAR Suceava m-a mandatat să prezint materialele în Conferința Națională CECCAR

 

În prezentarea materialului dumneavoastă ați făcut mici erori pe care trebuie să le corectăm. Măsurile pentru punerea în aplicare a prevederilor pct.24 alin3) și pct 67 alin 3) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al CECCAR”  au fost aprobate la Brașov prin Hotărârea nr 17/78 din 9 ianuarie 2017 a Conferinței Naționale Extraordinare. Această hotărâre, în conformitate cu art.44 din OG nr 65/1994 trebuia publicată în MO în termen de 30 de zile. Dacă nu se efectuează această operațiune în acest termen nu este opozabilă membrilor CECCAR în conformitate cu art 44 alin 3 care a fost modificat prin Legea nr 162/2017 începînd cu luna august 2017.

Comisia de nominalizare a candidaților pentru funcția de președinte al Consilului Superior a fost aprobată prin Hotărîrea Consilului  Superior nr 17/379/30 ianuarie 2017 care nu a fost publicată în MO așa cum solicită OG nr 65/1994 și nici măcar pe site-ul CECCAR. Vreau să subliniez că până la modificarea art.44 prin Legea nr 162/2017 „Hotărârile şi deciziile care nu sunt de interes general pentru membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se publică pe site-ul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, în termen de maximum 10 de zile de la adoptare.”

Această prevedere legală înseamnă că toate Hotărârile Consilului  Superior și toate Hotărârile Biroului Permanent să fie publicate pe site-ul CECCAR  în  termen de 10 zile de la adoptare. Din verificarea   rubricii „Legislație internă “rezultă că pe site-ul CECCAR nu au fost publicate hotărîrile și deciziile așa cum cere art 44 alin.1).

În articol se precizează că adunarea generală m-a mandat să prezint materialul în Biroul permanent. Este vorba de fapt de Conferința națională care este programată pentru data de 14 aprilie 2018.

 Ce vreau să subliniez este faptul că în momentul în care, doamna Mihăilă Loredana  a supus votului adunării generale, nu au fost abțineri și voturi împotrivă.Înregistrarea poate să confirme acest fapt.

Cu stimă, Fillip Șerban, Expert contabil

 

CITITI SI Acuze grave aduse președintelui CECCAR în cadrul ședinței filialei sucevene, fiind pusă în discuție inclusiv legitimitatea acestuia în fruntea acestei organizații