Ministerul Transporturilor îi dă dreptate lui Băișanu și susține că s-a conturat soluția unui terminal la granița cu Ucraina, la Siret, pentru transport combinat Rollende-Landstrassen(RO-LA), dar că trebuie să se asigure subvenționarea sistemului

Ministerul Transporturilor a confirmat necesitatea unui terminal pentru transportul combinat Rollende-Landstrassen (RO-LA) la Siret, așa cum a solicitat vicepreședintele Comisiei de Transporturi, deputatul de Suceava Alexandru Băișanu, arătând într-un răspuns la o interpelare că s-a conturat o asemenea soluție.

 

Vicepreședintele Comisiei de Transporturi din Camera Deputaților, deputatul ALDE de Suceava Alexandru Băișanu, a transmis, printr-o interpelare adresată ministrului Transporturilor, Lucian Șova, că inaugurarea RO-LA, de transport combinat, respectiv de transportu al TIR-urilor cu trenul, este un început bun, dar speră să se extindă, inclusiv până la Vadu Siret, altfel neavând  șanse de supraviețuire.

Astfel, Ministerul Transporturilor arată că transportul de tip RO-LA reprezintă o formă particulară de transport combinat în care vehicule rutiere autopropulsate sunt transportate pe calea ferată, în trenuri compuse din vagoane specializate, încărcarea și descărcarea vehiculelor rutiere pe, respectiv de pe vagoanele specializate, se realizează în terminale specializate, prin intermediul sistemelor proprii de autopropulsie și prin rulare pe roțile proprii, iar șoferii vehiculelor rutiere autopropulsate însoțesc respectivele vehicule pe durata transportului feroviar, fiind transportați în vagoane de călători atașate la tren.

Ministerul mai explică în răspuns că transportul de tip RO- LA constă în încărcarea completă a vehiculului rutier pe vagon și trebuie să se țină seama de gabaritul de liberă trecere al căii ferate, care delimitează înălțimea vehiculelor , vagoanele fiind de construcție specială, cu platforma joasă și cu diametrul redus al roților de până la 370 mm și că autocamioanele din categoria TIR, cu sau fără remorci, se încarcă pe vagoane în terminale de transport RO-LA, prevăzute cu o serie de construcții  și instalații, care fac posibilă urcarea și coborârea camioanelor pe și de pe vagoane, precum și staționarea acestora în vederea așteptării începerii procesului tehnologic, dar și întocmirii documentelor comerciale.

„Transportul de tip RO- LA reprezintă o soluție pentru descongestionarea căilor rutiere de transport și pentru protejarea mai bună a mediului înconjurător, prin reducerea efectelor negative pe care transporturile rutiere de marfă le produc asupra mediului, prin transferul unui segment al transportului  de marfă  dinspre transportul rutier către calea ferată. Realizarea unor astfel de transporturi este condiționată însă de acordarea unor subvenții, având în vedere diferența majoră dintre costul transportului feroviar, comparativ cu cel al transportului rutier. Această stare de fapt, în care costurile rutiere sunt mult mai mici decât cele ale transportului feroviar RO-LA,  nu este specifică României, fiind prezentă și în alte state din  Europa. Experiența europeană arată că dispariția subvențiilor a generat dispariția serviciilor de tip RO- LA”, se arată în răspunsul Ministerului Transporturilor care exemplifică cu serviciile de transport RO- LA interne din Germania.

 

 

Sursa citată mai arată că în acest sens, autoritățile române au efectuat demersuri, în urma cărora, Comisia Europeană a dat aviz pozitiv pentru „Programul vizând transporturile RO-LA” prin care Administrația Fondului pentru Mediu va susține financiar astfel de transporturi prin acordarea de subvenții, programul urmând a se derula în continuare până în anul 2020.

Costurile eligibile în cadrul schemei autorizate sunt cheltuielile necesare pentru transportul de tip RO-LA pe teritoriul României, dar nu includ cheltuielile efectuate pentru achiziționarea de vehicule rutiere și vagoane de tip RO-LA, costurile suportate înainte de depunerea unei cereri scrise pentru subvenție, taxele și comisioanele  bancare, TVA, costurile pentru investiții sau pentru proiecte de infrastructură.

Ministerul mai arată că în data de 9 noiembrie 2017 Administrația Fondului pentru Mediu a lansat oficial programul Transport  RO-LA,  alocând  pentru prima sesiune de depunere a cererilor  de  finanțare suma de 10 milioane de lei, iar în data de 10 februarie 2018, Ministerul Transporturilor împreună cu CFR Marfă, CFR SA și CFR Călători, au pus în circulație un tren de probă de tip RO-LA pe relația Curtici – Simeria- Petroșani – Craiova. Trenul, încărcat cu opt camioane a parcurs întreaga distanță în mai puțin de 12 ore și a reprezentat  un prim pas pentru implementarea acestui proiect.

„Pentru creșterea vitezei de transport, atât pe infrastructura feroviară cât și pe infrastructura rutieră, se au în vedere și nterventii majore (proiecte și alte acțiuni ), intervenții cuprinse în Master Planul General de Transport al României, document strategic aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 666/ 2016.Master Planul General de Transport are asociată Strategia de lmplementare ce cuprinde prioritizarea proiectelor, programul de eșalonare a proiectelor, perioada acestora de implementare și sursa de finanțare, inclusiv pe rutele menționate de dumneavoastră”, se arată în răspuns.

Ministerul subliniază însă că societatea CFR Marfă deține în proprietate 160 de vagoane specializate (vagoane seria Saadkmss), destinate transporturilor de tip RO-LA (44 vagoane sunt în stare de funcționare fiind reparate în cursul anului 2016, iar restul de 116 au revizia periodică expirată, fiind scadente la diferite trepte de mentenanță ), astfel că această societate este interesată și pregătită să depună un dosar de finanțare, la (re)deschiderea sesiunii de finanțare în cadrul „Programului vizând transporturile RO-LA”.

O altă problema care ar trebui rezolvată este lipsa terminalelor de transport RO- LA pe rețeaua CFR, care trebuie să fie dotate  corespunzător  și  bine  păzite,  astfel  ca încărcarea / descărcarea autocamioanelor să se facă într-un timp cât mai scurt și în condiții de siguranță.

În ceea ce privește intrarea sau ieșirea mărfurilor de pe sau pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, CFR Marfă s-a adresat Direcției Generale a Vămilor și a solicitat informații și instrucțiuni privind procedurile de urmat, documentele necesare și formalitățile ce trebuie efectuate de CFR Marfă  la frontiera de intrare/ieșire a mărfurilor pe/de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene (UE).

 

„Pentru evitatea unor situații, care pot crea disfuncționalități și, mai important, pot conduce la angrenarea transportatorului CFR Marfă în răspundere pentru eventuate nereguli constatate cu ocazia controlului vamal, s-a conturat soluția construirii /organizării unui terminal de transport RO-LA pe teritoriul României, în zona de frontieră cu Ucraina (Ex.: în stația Siret), în care să se efectueze încărcare/descarcărea autovehiculelor rutiere pe/de pe vagoanele specializate”, se mai precizează în răspunsul Ministerului Transporturilor.

Aceeși instituție consideră că ar putea fi acordate unele facilități transportatorilor rutieri, cum ar fi exonerarea de la plata taxelor de drum pe porțiunea de la punctul de frontieră sau acordarea unor autorizații pentru circulația pe infrastructura rutieră a României, de la punctul de frontieră rutier până la terminalul de transport RO-LA și invers.

„Pentru a face să funcționeze acest sistem de transport și pentru reducerea costurilor transportatorilor feroviari,  ar putea fi analizate și adoptate și următoarele măsuri: eliminarea discrepanțelor în ceea ce privete nivelul taxării infrastructurilor rutiere și feroviare;  scutirea operatorilor feroviari de la plata accizelor incluse în prețul motorinei care constituie fonduri pentru întreținerea și repararea drumurilor;              acordarea de scutiri de la plata TUI sau de reduceri de minim 50% pentru trenurile asociate transporturilor combinate însoțite (RO-LA)”, consideră Ministerul Transporturilor.

 

Viteza de circulație a trenurilor în general și, implicit, a transporturilor tip RO- LA depinde atât de starea infrastructurii feroviare cât și de tipurile de vagoane și locomotive puse în circulație, mai arată ministerul care precizează că amploarea programelor de modernizare este dată de disponibilitatea finanțării acestora.(T.B.)