Construcția unui supermarket Kaufland în Burdujeni, contestată de proprietarii parcelei vecine care vor să construiască un bloc cu 10 etaje. Compartimentele de specialitate din Primărie arată că zona nu se pretează pentru bloc de locuințe

Mai multe persoane contestă aprobarea construcției unui supermarket Kaufland în Burdujeni, pe Calea Unirii susținând că sunt vecini cu parcela pe care ar urma să fie construit magazinul și că ei intenționează să construiască un bloc de locuințe cu 10 etaje.

Potrivit contestației depusă la Consiliul Local Suceava de Doina și Vasile Vasiliu din Șcheia și de Maria și Gavril Iacoban din Suceava,  aceștia cer respingerea PUZ pentru construirea unei clădiri cu destinația       spațiu comercial de tip Kaufland RO.

Contestatarii arată că sunt proprietari limitrofi ai solicitanților și au demarat procedura în vederea obținerii certificatului de urbanism pentru edificarea unui bloc de locuințe.

„Apreciem că edificarea unui obiectiv cu destinația de spațiu comercial de anvergura Kaufland ar fi de natură să ne prejudicieze, practic fiind imposibil de a edifica locuințe în imediata apropiere a supermarket-ului”, se arată în contestație.

Ei adaugă că au solicitat să se pună în vedere solicitanților să întocmească studiul de impact al zonei privind aglomerarea urbană, de trafic, de viață, având în vedere specificul autorizației de construcție și să obțină acceptul vecinilor, să întocmească documentația de specialitate prin respectarea distanței, zgomotul, umbrirea, modalitatea de colectare a apelor pluviale, a deșeurilor.

Totodată, aceștia susțin că solicitanții autorizației pentru supermaket s-ar fi intabulat cu o suprafață mai mare decât cea deținută în actele de proprietate.

Compartimentele de specialitate din Primăria Suceava arată că obiecțiile contestatarilor au fost discutate în ședința Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism desfășurată în data de 19 aprilie 2018 și că, în conformitate cu Planul Urbanistic General aprobat al municipiului Suceava, funcțiunea zonei unde se solicită construirea complexului comercial tip Kaufland RO este de zonă industrială.

Totodată, se arată că cei care contestă și au în proprietate terenul în suprafață de 4468 mp, învecinat cu terenul care face obiectul PUZ Kaufland RO, solicită emiterea unui certificat de urbanism pentru construirea unui ansamblu de locuințe colective de până la 10 niveluri, în aceeași zonă cu destinație industrială.

„În concluzie, implementarea unor blocuri de locuințe în această zonă nu este compatibilă cu caracterul zonei. Această situație poate fi reglementată printr-o altă documentație de urbanism de tip PUZ, avizată și aprobată în condițiile legislației în vigoare, în urma concluziilor și recomandărilor unui studiu de impact”, se arată în răspuns în care se menționează că potrivit legislației, „construcțiile de locuințe se vor evita a fi amplasate în vecinătatea surselor producătoare de noxe, zgomote puternice și vibrații (zone industriale, artere de trafic greu, aeroport)”

 

În ceea ce privește măsurătorile și intabularea dreptului de proprietate pentru parcelele de teren care fac obiectul PUZ pentru construirea complexului comercial de tip Kaufland RO și faptul că proprietarii acestor parcele și­au intabulat dreptul de proprietate cu o suprafață mai mare decât suprafața deținută în actele de proprietate, este de competența Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară care avizează astfel de documentații, se mai arată în raportul de specialiate

Totodată, se arată că documentația de urbanism PUZ pentru construirea unei clădiri cu destinația spațiu comercial de tip Kaufland RO  a parcurs toate etapele privind avizarea documentației, urmând să fie supusă procedurii legale privind transparența decizională în administrația publică necesare pentru a fi supusă dezbaterii în Consiliul Local al municipiului Suceava.(T.B.)