Peste 3,2 milioane de lei alocă Primăria Suceava pentru funcționarea cabinetelor școlare și dentare din unitățile de învățământ din municipiu

O sumă de peste 3,2 milioane de lei urmează să fie alocată în acest an pentru funcționarea cabinetelor școlare și dentare din municipiul Suceava potrivit proiectului de hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ.

Potrivit expunerii de motive a primarului Ion Lungu, în Primăria Suceava funcționează din 2009, în  subordinea Direcției de asistența Socială, compartimentul de Medicină Școlară care cuprinde un număr de 11 cabinete de medicină generală, respectiv 10 cabinete medicale școlare și un cabinet medical studențesc, precum și 8 cabinete  școlare de medicină dentară și un număr de 61 de posturi, respectiv 60 de medicină școlară și dentară și un post de mediator sanitar.

Astfel, în acest compartiment funcționează Biroul de medicină școlară generală format din cabinetele medicate școlare, din gradinițe și cabinetul studențesc, având 11 posturi de medici, din care unul vacant și 35 de posturi de asistent medical din care unul este vacant și 4 temporar vacante din motiv că titularele postului sunt în concediu de creștere copil, iar Biroul de medicină dentară este format din cabinetel medicate  școlare  și licceale  având 13 posturi de medici, din care două vacante și un post de asistent medical.

Valoarea totală a contractului pentru anul 2018 este de 3.256.970 lei incluzînd cheltuielile cu salariile și cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare și dentare.

„Prin corespondența purtată  cu DSP Suceava am estimat inițial un necesar al cheltuielilor de personal de 5.373.945 lei pentru anul bugetar 2018 (ianuarie-decembrie) în baza fundamentării cheltuielilor de personal ce a inclus și aplicarea prevederilor din Legea-cadru nr.153/2017 cu modificările și completările ulterioare, suma care includea și bugetarea posturilor vacante. Ulterior, conform adresei Ministerului Sanatații care face referire la drepturile salariale ale personalului existent la nivelul lunii decembrie 2017, am recalculat necesarul de cheltuieli de personal, fără posturi vacante, rezultând suma de 4.475.723 lei”, se arată în expunere.

Lungu mai explică în document că potrivit legislației specifice aplicabile, ordonatorii de credite au obligația să stabilească salariile de bază, sporurile, alte drepturi salariale în bani și în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu.(N.B.)