Proiect cu finanțare europeană de 25,6 milioane de euro pentru reducerea riscului la inundații în bazinul râului Suceava. Ministerul Apelor și Pădurilor anunță că proiectul va fi executat în 36 de luni, iar în prezent se selectează consultantul tehnic

Ministerul Apelor și Pădurilor a răspuns unei întrebări adresate de deputatul PNL de Suceava Ioan Bălan privind proiectul „Managementul riscului la inundații în bazinul râului Suceava” în județul Suceava care a fost propus de acest minister pentru a fi finanțat cu fonduri europene prin POIM.

Astfel, Ministerul Apelor și  Pădurilor, arată că în  cadrul Programului Operațional lnfrastructura Mare (POIM) este propus acest proiect de investiție, Nota Conceptuală fiind avizată în cadrul Comisiei tehnico-economice din MAP în 2 noiembrie 2017.

Sursa citată arată că valoarea totală estimată a investiției este de 116.528,067 mii lei, respectiv 25.621 mii euro, inclusiv TVA 19% și urmează să fie executate lucrări la 11 acumulări nepermanente, lucrări de refacere baraj Horodnic I , II și III; lucărir de corecție pe torent  pe o lungime de 5,5 km, lucrări de împădurire pe 9 hectare, supraînălțare dig pe o lungime de 5,18 kilometri și execuția unui dig pe 1,4 kilometri.

Durata de execuție a lucrărilor este estimată la 36 luni.

„Valoarea și capacitățile aprobate prin Nota conceptuală la nivelul Ministerului Apelor și Pădurilor sunt estimative, valorile finale fiind stabilite în cadrul studiului de fezabilitate care va fi întocmit conform Ghidul solicitantului (Axa prioritara 5, Obiectivul specific 5.1.) Managementul Riscului la inundații și eroziune costieră (aferent POIM)”, se arată în răspuns.

Ministerul precizează că în prezent ABA Siret a inițiat procedura de licitație publică în vederea atribuirii contractului de servicii de consultanță tehnică.(N.B.)