Romania, Ucraina si Republica Moldova pun bazele monitorizarii publice in Euro-regiunea Prutul de Sus

În perioada 9-12 octombrie 2008 a avut loc la Suceava cel de-al treilea seminar din cadrul proiectului «Public Monitoring of Ordering Activity of Local Governance in Ukraine, Republic of Moldova and Romania in the Context of their Adaptation  to the Requests of EU» („Monitorizarea publica a  activitatii guvernarii locale în Ucraina, Republica Moldova si România în contextul alinierii acestora la cerintele UE”), proiect finantat prin programul Soros, “East-East: Partnership without Borders”.

În cadrul seminarului au participat reprezentanti ai societatii civile, ai autoritatilor publice locale si ai mass-media din cele trei tari.

Aspectele discutate în cadrul seminarului au abordat în principal tematica transparentei actului decizional si a monitorizarii publice în cele trei tari participante în cadrul proiectului, punctându-se: situatia transparentei actului decizional în cele trei tari, monitorizarea publica în cele trei tari, legislatia româneasca – model de buna practica în ceea ce priveste transparenta actului decizional si monitorizarea publica, recomandari pentru îmbunatatirea legislatiei în domeniul transparentei actului decizional în cele trei tari.

Proiectul se deruleaza în parteneriat trilateral, cei trei parteneri fiind: Organizatia Regionala „Perspective Bucovinene” Cernauti, Ucraina, Asociatia Internationala a Business-ului Mic si Mijlociu “Small Euro Business” Balti, Republica Moldova, iar din  România, Asociatia Nationala de Lobby si Negociere si Fundatia „ANA”.

loading...