Managerul SJU Suceava despre acordarea de sporuri maxime pentru angajați: Trebuie să asigurăm asistenţa medicală și să acoperim și cheltuielile cu întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea spitalului. Vom putea ajunge, încet, încet spre maximum dacă situaţia financiară o va permite


Intră acum și în grupul de

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava, economist Vasile Rîmbu, a declarat, luni, că au fost acordate sporuri la maximum pentru 19 din cele 26 de secţii, dar şi pentru compartimentele, laboratoarele şi cabinetele medicale ale ambulatoriilor de specialitate şi integrat din cadrul unităţii spitaliceşti.

Rîmbu a explicat că şi pentru liftieri, instalatori şi sudori, care sunt angajaţi în spital, au fost recuperate, inclusiv pentru luna martie, sporurile în cuantumul celor acordate în cursul anului trecut.

“Probabil că sunt anumite nemulţumiri justificate care vin din partea secţiilor unde au avut sporurile de 100% şi acum au primit sporuri la maximum de 85 la sută, în cazul personalului care nu a beneficiat de majorări salariale. În cazul medicilor şi asistenţilor medicali, majorarea salariilor a acoperit diferenţele de sporuri, aici vorbesc de Secţia de Oncologie, unde s-au acordat sporuri pentru medici şi asistenţi medicali de 35 la sută şi de 50 la sută pentru celelalte categorii de personal. Probabil de aici vin anumite observaţii, pentru că una e să fie sporul de 100% şi alta e sporul de 85%, dar la secţiile de care vorbim personalul auxiliar, de la infirmiere în jos, a primit maximum cât prevede Regulamentul de sporuri”, a spus Rîmbu.

El a subliniat că i se pare foarte mare diferenţa de sporuri pentru condiţii deosebite acordate în cazul celor 19 secţii, care au sporuri de maximum de 15 la sută, faţă de secţiile care au sporuri acordate de la 55 la sută şi până la 85 la sută, deşi, cu excepţia medicilor, celelalte categorii de personal au “aceeaşi calificare, aceeaşi îndemânare, aceleaşi atribuţii în fişa postului”.

“Ceea ce trebuie să ştie şi eventualii contestatari este că obiectul de activitate al spitalului este asigurarea asistenţei medicale. Noi trebuie să avem în vedere şi acoperirea cheltuielilor cu întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea spitalului şi, fără a stopa orice speranţă care vizează acordarea la maximum a sporurilor, care sunt, spun eu,  destul de mari, pe parcurs, dacă situaţia financiară a spitalului va permite, vom merge încet, încet spre maximum pe care şi-l doresc. Dacă există, şi o spun cu toată seriozitatea, cazuri în care suferă că nu au sporuri la maximum, noi putem face transferuri de la o secţie la alta, deci cele care au sporurile minime de 55 la sută să treacă în secţiile care au maximum 15 la sută. Şi atunci recuperăm insatisfacţii de ordin moral”, a precizat Rîmbu.

Managerul SJU Suceava a declarat că prin aplicarea Legii salarizării şi a noului Regulament de sporuri, cheltuielile salariale “se apropie vertiginos” la 70 la sută din bugetul spitalului, însemnând o creştere a cheltuielilor de personal cu 15-20 la sută faţă de ultimii ani.

El a menţionat că în aceste condiţii spitalul trebuie să rezerve o „marjă” a fondurilor pentru întreţinerea, funcţionaea şi dezvoltarea unităţii.

“Nu ştiu ce va urma viitor, ce măsuri vor lua legiuitorii, dar m-aş gândi la nişte indicatori de performanţă pentru toţi medicii, pentru personalul mediu, personalul auxiliar, în funcţie de care să-i departajăm oarecum în câştiguri”, a mai spus Rîmbu.

El a amintit că s-au purtat discuţii şi cu liderii de sindicat arătând că există disponibilitate din partea conducerii spitalului în a le soluţiona doleanţele, iar pentru realizarea acestui deziderat este nevoie şi de o reducere a anumitor cheltuieli, care să nu fie în detrimentul pacienţilor, dar care să permită o optimizare a investigaţiilor, analizelor medicale şi tratamentului “care sunt direct şi numaidecât legate de diagnostic”.

“Dacă ne apucăm acum să facem toate investigaţiile ca să vedem cum stăm, în general, cu sănătatea, să facem toate analizele, e puţin mai dificil”, a subliniat Rîmbu.

El a menţionat că spitalul are posibilitatea de a-şi majora veniturile proprii prin activităţile medicale realizate în ambulatoriile de specialitate şi ambulatoriile integrate, dar şi prin efectuarea internărilor de zi şi care, pe lângă reducerea cheltuielilor menţionate anterior, oferă premizele creării unei rezerve ce ar putea permite acordarea sporurilor la maximum, aşa cum au fost acordate în ultimii 9 ani.

“Fără a privi în curtea altor spitale, sporurile de tură, sporurile pentru orele prestate sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale sunt de sută la sută. Pentru gărzile simple din cursul săptămânii sporurile sunt de 50 la sută, iar pentru gărzile duble, de sâmbătă , duminică şi sărbătorile legale, sporurile sunt de sută la sută. Nu ştiu care ar mai putea fi marja de intervenţie ca să-i satisfacem pe toţi. Sunt acele categorii care au avut sporuri de sută la sută, vorbesc de la infirmieri în jos, maximum de 85 la sută nu este egal cu sută la sută, nebeneficiind de majorări salariale, precum medicii şi asistenţii, desigur că au venituri mai mici după aplicarea noului Regulament de sporuri”, a mai precizat Rîmbu.

Managerul SJU Suceava a prezentat câteva exemple de salarii nete din luna aprilie 2018 în comparaţie cu aprilie 2017, arătând că un asistent medical din Secţia Anestezie Terapie Intensivă care avea în luna aprilie 2017 un salariu net de 4645 de lei, în aprilie 2018 a avut 5548 de lei, creşterea a fost de 903 lei, suma fiind calculată în funcţie de numărul de zile lucrate, de turele de noapte şi de zilele lucrate sâmbăta şi duminica, sau o altă asistentă a aceleiaşi secţii a avut salariul net 4498 în luna aprilie 2017, faţă de 5678 în aprilie 2018, înregistrând o creştere de 1180 de lei.

El a mai spus că în Secţia ATI, o infirmieră a avut un salariu net de 2905 de lei în aprilie 2017 şi de 3027 de lei în aprilie 2018, în timp ce o altă infirmieră a avut salariul net de 2147 în aprilie 2017 faţă de 2452 în aprilie 2018, iar o altă infirmieră a avut 2156 de lei în aprilie 2017 faţă de 2984 de lei în aprilie 2018.

“La momentul de faţă salariul net al unei infirmiere din ATI ajunge până la aproape 3000 de lei, însă nu toate infirmierele au acelaşi nivel de salarizare, dar de aceea am dat celor 19 secţii sporuri la maximum pentru a atenua aceste diferenţe. Spre exemplu, în Secţia de Cardiologie, salariul net al unei infirmiere este cuprins între 2000 şi 2500 de lei”, a mai declarat Rîmbu.

Rîmbu a enumerat secţiile, compartimentele, laboratoarele, serviciile şi cabinetele medicale unde au fost acordate sporurile la maximum pentru toate categoriile de personal, respectiv pentru medicii şi asistenţi medicali care au beneficiat deja de majorări salariale, dar şi pentru personalul care nu a beneficiat de creşterea salariului.

Astfel, au fost acordate sporuri maxime în următoarele secţii, compartimente şi cabinete medicale: Medicină Internă, Nefrologie, Gastroenterologie, Diabet, Cardiologie, Balneo-fizio-terapie, Ortopedie, Urologie, Chirurgie şi Ortopedie Infantilă, Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie(25 la sută), ORL, Oftalmologie, Reumatologie, Chirurgie Generală, Pediatrie), Boli Infecţioase(25 la sută), Secţia de Îngrijiri Paliative(50 la sută), Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală(20 la sută), dar şi în compartimentele de Dermato-venerologie, Geriatrie, Chirurgie Vasculară, Boli Infecţioase-copii(25 la sută), farmacia spitalului(15 la sută), staţia de sterilizare(15 la sută), unitatea de transfuzii sanguine(50 la sută), Laboratorul de explorări funcţionale, Laboratorul de anatomie patologică şi Serviciul de Medicină Legală(85 la sută faţă de sută la sută), Cabinetul medical de Diabet şi Boli de Nutriţie(7 %), Cabinetul de Boli Infecţioase (15 %), Cabinetul de Oncologie(7%), Cabinetul de Planificare Familială(7%), Serviciul de statistică(15 %), precum şi toate cabinetele din ambulatoriile integrate corespunzătoare pentru 23 de secţii(7%).

Managerul SJU Suceava a mai subliniat că acordarea majorărilor salariale, dar şi a sporurilor s-a realizat cu respectarea prevederilor legale şi a noului Regulament de sporuri.

De precizat este că în cursul dimineţii de luni a avut loc o grevă de avertisment de două ore a membrilor de sindicat din sistemul sanitar, cu pichetarea unităţilor spitaliceşti din întreaga ţară, inclusiv din judeţul Suceava.

Reamintim că revendicările Federaţiei SANITAS vizează modificarea legii salarizării, în sensul eliminării plafonului de 30 la sută, pe ordonator principal de credite, care limitează acordarea sporurilor din noul regulament, creşteri salariale pentru tot personalul din sistemul sanitar, precum şi negocierea şi semnarea Contractului colectiv de muncă la nivelul sectorului de Sănătate.

(Liliana Bujdei)


Intră acum și în grupul de