Peste 870 de posturi/catedre complete/incomplete, vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, scoase la concurs în acest an de ISJ Suceava, pentru care s-au înscris 763 de candidaţi, din care 162 sunt absolvenţi ai promoţiei 2018

Inspectorul şcolar general al ISJ Suceava, profesorul Cristian Cuciurean, a declarat, joi, că în acest an sunt scoase la concurs 872 de de posturi/catedre complete/incomplete, vacante/rezervate pentru care şi-au depus dosarele de înscriere 763 de candidaţi.

Cuciurean a spus într-o conferinţă de presă că din totalul posturilor scoase la concurs, 96 sunt posturi vacantate pe perioadă nedeterminată, din care 69 de posturi sunt în unităţi de învăţământ din mediul urban şi 27 în mediul rural,  iar alte 776 sunt posturi vacantate pe perioadă determinată, având viabilitate mai mică de 4 ani.

El a precizat că din cele 776 de posturi cu viabilitatea mai mică de 4 ani,  606 sunt vacante(333 complete şi 273 incomplete) şi 170 sunt rezervate( 103 complete şi 67 incomplete).

Cuciurean a mai spus că din cele 96 de posturi cu viabilitatea mai mare de 4 ani, 19 sunt pentru disciplinele tehnice, 15 pentru educatoare, 11 pentru învăţătoare, 9 pentru disciplina matematică, 6 pentru învăţământul special, 8 pentru disciplina educaţie fizică şi sport de specialitate, câte 4 posturi pentru disciplinele educaţie fizică şi sport şi informatică, 5 posturi pentru discipline din domeniul artă, câte 3 posturi pentru Cluburi ale copiilor şi disciplina fizică etc.

Inspectorul şcolar general a subliniat că din totalul celor 763 de candidaţi înscrişi la Concursul de ocupare a posturilor vacante, ce va avea loc în data de 11 iulie 2018, 162 dintre aceştia sunt absolvenţi ai promoţiei 2018.

Rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă a acestui concurs vor fi comunicate pe 17 iulie, înregistrarea contestaţiilor este prevăzută pentru perioada 17-18 iulie, soluţionarea contestaţiilor va avea loc în perioada 18-23 iulie, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 24 iulie.

El a mai precizat că, potrivit calendarului, repartizarea candidaţilor care au obţinut media de repartizare minimum 7, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, in ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va avea loc în data de 25 iulie 2018.

Pe 26 iulie se va desfăşura repartizarea candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii în concurs, care au obţinut media de repartizare de minimum 7, pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular.

(Liliana Bujdei)