În 2008 CAS a eliberat formulare 112 pentru 3 persoane

De la începutul anului  CAS Suceava a eliberat pentru 3 persoane asigurate ce s-au adresat instituției, formularul E 112 – Atestat privind menținerea prestațiilor în curs pentru asigurarea de boală-maternitate, ca urmare a prezentării unei documentații complete. Cele trei persoane s-au adresat unor unități sanitare din Franța, Austria și Italia.

CAS Suceava reamintește că, persoana asigurată care solicită formularul E 112 trebuie să depună la CAS Suceava o cerere scrisă însoțită de următoarele documente:
a) copie a actului de identitate sau a certificatului de naștere, după caz;
b) un referat sau raport medical care va conține recomandarea pentru efectuarea tratamentului în străinătate precum și dosarul medical care va conține înscrisuri medicale  din care să rezulte diagnosticul. Din cadrul raportului medical trebuie să rezulte că serviciul medical solicitat face parte din pachetul de servicii de bază de care beneficiază asigurații în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, precum și faptul că acesta nu poate fi efectuat într-un interval de timp normal în nici una din unitățile sanitare din România, luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante și evoluția probabilă a bolii. De asemenea, trebuie precizat în mod explicit și argumentat motivul pentru care serviciul medical respectiv nu poate fi acordat într-un interval de timp normal în nici o unitate sanitară din România. Raportul medical trebuie întocmit de un medic dintr-o unitate sanitară aflată în relații contractuale cu o casă de asigurări de sănătate din România. Toate documentele medicale, precum și raportul medical trebuie să fie datate, semnate și ștampilate.
c) o confirmare scrisă din partea unității sanitare din statul membru UE în care se intenționează efectuarea serviciului medical cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical, în baza formularului E 112, în perioada indicată de persoana solicitantă.

Casa de Asigurări de Sănătate face doar o analiză a documentației depuse și nu decide din punct de vedere medical oportunitatea eliberării acestui formular.
Decizia medicală și responsabilitatea efectuării acestui tratament în străinătate revine în totalitate medicului curant sau unității sanitare căreia i s-a adresat pacientul.
           
Pe de altă parte, românii vor putea beneficia de orice serviciu medical în țările Uniunii Europene, din 2010, în limita în care costurile tratamentelor din străinătate sunt egale cu cele decontate în România, potrivit unei directive europene ce va fi dezbătută de Parlamentul European, până la sfârșitul anului 2008. „Așa cum este concepută directiva acum, pacientul își alege țara unde vrea să se trateze, se duce acolo și, după ce se întoarce în țară, se va prezenta la casa de asigurări cu toate actele și facturile și i se va deconta tratamentul”, a declarat recent parlamentarul european Cristian Bușoi, în cadrul conferinței European Health Academy.

Potrivit directivei privind îngrijirea medicală în afara granițelor, casele de asigurări din România vor deconta doar acele tratamente care se efectuează și în unitățile medicale românești și care au aceleași costuri ca tratamentele efectuate în străinătate. În cazul în care un pacient va beneficia de un tratament mai scump, atunci el va trebui să suporte diferența de preț.

Cristian Bușoi a adăugat că, în cazul în care una dintre țările europene constată că procentul celor care se tratează în afara granițelor este foarte mare, se vor stabili anumite reguli pentru a limita migrarea excesivă a pacienților dintr-o țară în alta.
 

loading...