Primarul Ion Lungu solicită Consiliului Local să aprobe introducerea noului sistem de sensuri unice în municipiu: Desfășurarea deplasărilor a devenit anevoioasă, inconfortabilă, o sursă de pierdere de timp, de nesiguranță și de primejdii

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a inculs pe ordinea de zi a primei ședințe a Consiliului Local care se va desfășura săptămâna viitoare aprobarea reorganizării circulației rutiere în municipiu.

În expunerea de motive, Ion Lungu arată că municipiul Suceava este un „nod rutier de comunicații” unde intră și ies cinci artere de interes republican (5 drumuri naționale, din care 4 direcții sunt drumuri europene) și 3 artere de interes județean (drumuri județene).

„În prezent, circulația rutieră a devenit mult mai intensă, iar desfășurea deplasărilor a devenit anevoioasă, inconfortabilă, o sursa de pierdere de timp, de nesiguranță și de primejdii”, susține primarul.

El arată că această creștere a traficului se datorează numărului mare de autovehicule determinat de dezvoltarea activităților economice și de numărul considerabil de autovehicule de uz personal ale populației.

Lungu subliniază că indicele de motorizare influențează direct fluxurile de autovehicule de pe ansamblul rețelei stradale a municipiului, cu deosebire pe arterele principale și în punctele unde se concentrează majoritatea itinerariilor de deplasare.

Primarul consideră că pe arterele principale ale municipiului Suceava s-a atins limita superioară a capacității de circulatie, aceasta având drept consecințe îngreunarea desfășurării circulației rutiere, mergând chiar pâna la blocarea unor zone pe lungi intervale de timp în cursul zilei, creșterea pericolului de accidente, periclitarea securității circulației pietonilor, afectarea condițiilor urbanistice de mediu normale ale cetățenilor, prin creșterea zgomotului, sporirea emisiilor de gaze de eșapament.

Mai mult, sporirea dotărilor rutiere specifice (stații de alimentare cu carburanți, ateliere de reparații, spălatorii auto, etc.), conduc inevitabil la aspecte negative din punct de vedere al circulației rutiere, acestea creând probleme de acces, de ieșire/intrare din/în fluxul circulației stradale, arată Lungu.

Potrivit acestuia există dificultăți de ordin urbanistic, în sensul lărgirii substanțiale a unor artere sau tronsoane de străzi, realizarea drumurilor ocolitoare ale municipiului, asigurarea unor ample stații de parcare.

El consideră că se impune implementarea unor măsuri care să crească viteza de deplasare a vehiculelor și să reducă emisiile de gaze cu efect de seră.

„Este imperios necesară găsirea de soluții relativ simple de adaptare a infrastructurii rutiere existente pe arterele principale ale municipiului Suceava la stadiul actual și de perspectivă al traficului rutier”, subliniază Ion Lungu care cere consilierilor să aprobe proiectul de hotărâre inițiat.

Primarul Ion Lungu a declarat recent că va introduce noul regim de circulație rutieră în municipiul Suceava doar dacă va avea o largă majoritate și că nu vrea ca prin acest nou sistem să încurce lucrurile și mai mult.

loading...