Gheorghe Petrescu își va pierde calitatea de consilier local PSD în CL Suceava, iar Cristian Boberschi va fi repus în funcția de consilier local-proiect de hotărâre. Legea nu prevede o asemenea măsură

Consilierul local PSD Gheorghe Petrescu își va pierde calitatea de ales local în Consiliul Local al Municipiului Suceava, iar în locul său va fi revalidat Cristian Boberschi, ce a fost înlăturat din CL Suceava după ce a fost exclus din PSD, potrivit unui proiect de hotărâre inițiat de primarul Sucevei Ion Lungu.

Proiectul inițiat de Ion Lungu prevede punerea în aplicare a unei sentințe judecătorești prin care se anulează Ordinul Prefectului de Suceava care a dispus încetarea mandatului de consilier local pentru Cristian Boberschi.

În proiectul de hotărâre inițiat de primarul Ion Lungu se arată că se va constata încetarea mandatului lui Gheorghe Petrescu pe motiv că acesta a fost ultimul consilier local validat în CL Suceava.

Legea administrației publice nu prevede o asemenea măsură de încetare a mandatului unui consilier local.

Legea nr. 393/2004:

„Art. 9. –

(1) Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

  1. a) demisie;
  2. b) incompatibilitate;
  3. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ- teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
  4. d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale consiliului;
  5. e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;
  6. f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
  7. g) punerea sub interdicție judecătorească;
  8. h) pierderea drepturilor electorale;

h1) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales;

  1. i) deces.

(21) Cazul prevăzut la alin. (2) lit. h1) se aplică și viceprimarului.

(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul județean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a președintelui consiliului județean sau a oricărui consilier.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) și h1), hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanța de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanța se va pronunța în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă și irevocabilă.”

În cazul lui Boberschi, acesta nu a parcurs procedura privind atacarea hotărârii în instanța de contencios așa cum este descrisă mai sus, ci a contestat decizia PSD Suceava de excludere din partid și ordinul prefectului de constatare încetării mandatului.

Secretarul Consiliului Local va trebui să prezinte motivele legale pentru care se cere invalidarea mandatului lui Petrescu.

Gheorghe Petrescu a fost validat consilier local anul trecut și, dacă va fi destituit poate ataca hotărârea CL Suceava imediat întrucât nu se încadrează în niciuna din prevederile legale de încetare a mandatului.(N.B.)

loading...