Mecanismul prin care firme private de transport piratează TPL Suceava, prezentat detaliat de Serviciul de autorizare din Primăria Suceava: Poliția Municipală Suceava confirmă existența transportatorilor ilegali, dar nu-i sancționează

Serviciul de autorizare a activităților comerciale din Primăria Suceava explică mecanismul prin care firma de transport public local TPL Suceava este piratată de firme de transport persoane private și că Poliția Municipiului Suceava nu a acționat pentru sancționarea acestora deși le-au fost înaintate procesele verbale de constatare a contravențiilor.

Într-o informare a Consiliului Local Suceava, Serviciul de autorizare activități comerciale din Primăria suceava arată că Prin H.C.L. nr. 333/2016 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava, în conformitate cu regulamentele europene, transportatorului S.C. Transport Public Local S.A. i s-a acordat dreptul exclusiv de a presta serviciul de transport public local în Municipiul Suceava.

„În practică însă, deși Regulamentul (CE) NR. 1370/2007 acordă transportatorului căruia i s-a atribuit un contract de delegare dreptul exclusiv de a presta serviciul de transport public local, „care permite exploatarea anumitor servicii publice de transport de calători de către un operator de servicii publice pe o anumită sau rețea ori într-o anumită zonă, cu excluderea oricărui alt asemenea operator” , după data de 01.06.2017, în municipiul Suceava mai multe mijloace de transport denumite generic „maxi taxi” prestează ilegal servicii de transport public local de persoane”, se arată în informare în care se notează că  acestea se foloseau de pretextul deservirii unor trasee județene.

În document se menționeză că majoritatea acestor maxi-taxi circulă doar între extremitațile municipiului Suceava și că doar  unul sau două maxi taxi de pe fiecare traseu au plăcuța de traseu scrisă cu caractere negre și merg în localitațile limitrofe, în timp ce altele, aceeșai plăcuță, imprimată cu caractere roșii,  circulă doar în  interiorul municipiului Suceava.

„Ulterior, plăcuțele de traseu au fost modificate, însă de fiecare dată sunt afișate cât mai vizibil stațiile din municipiul Suceava, atât în față cât și pe partea laterală a mijloacelor de transport, în timp ce inclicativul de traseu județean e mai puțîn vizibil sau chiar inexistent”, se mai arată în informare.

 

Documentul adaugă că în acest context, Primăria Municipiului Suceava a fost prima instituție care a semnalat   această situație Consiliului Județean Suceava în 18 septembrie 2017 și i s-a răspuns că se vor analiza aspectele semnalate și se vor lua măsurile legale ce se impun.

„Deoarece nu s-a observat o remediere a situației, agenții constatatori din cadrul Primăriei Municipiului Suceava au efectuat controale și au aplicat sancțiuni, însă nu au putut aplica și sncțiunile complementare  de  suspendare a dreptului de utilizare  a autovehiculelor prin reținerea plăcuțelor cu numărul de  înmatriculare și a certificatelor  de înmatriculare, deoarece  agenții constatatori nu au calitatea de politișți rutieri. De fiecare dată însă, după întocmirea proceselor-verbale, acestea au fost transmise împreună cu adrese de înaintare Inspectoratului de Poliție Județean Suceava în vederea punerii în aplicare a sancțiunilor complementare”, subliniază serviciul de specialitate din Primăria Suceava.

Mai mult, Poliția Municipiului Suceava – Biroul Rutier, a fost informată în data de 17 februarie 2018 cu privire la dreptul exclusiv al S.C. TPL S.A. de a presta serviciul de transport public local de persoane în municipiul Suceava și faptul că acest drept este încălcat.

„Din nefericire, prin adresa Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Serviciul Rutier, nr. 264.242/02.02.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Suceava cu nr. 5422/14.02.201 8, ni s-a transmis că „în baza Legii nr. 92/2007 privind transportul public local, doar ofițerii și/sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române care au calitatea de polițiști rutieri, au în competență constatarea și sancționarea contravențiilor, precum și suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin refinerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare”. Mai mult, această instituție nu a pus în aplicare măsurile complementare dispuse de agenții constatatori din cadrul Primăriei Municipiului Suceava, considerând că acestea se pot aplica doar în cazul în care agentul constatator este un polițist rutier”, explică serviciul Primăriei Suceava.

Ținând cont de aceste aspecte, Primăria Suceava a solicitat în repetate rânduri Inspectoratului Județean de Poliție Suceava să fie efectuate controale, inclusiv controale mixte, prin care să fie combătut transportul ilegal de persoane pe raza municipiului Suceava și a fost transmisă inclusiv o reclamație a S.C. TPL S.A. Suceava care cuprinde o descriere detaliată a situației, inclusiv un tabel cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor ce prestează acest serviciu,  prejudiciind astfel societatea.

Serviciul de autorizare mai arată că încurajați de faptul că o instanță suceveană a decis în luna aprilie menținerea amenzii de 10.000 de lei și de suspendare a dreptului de utilizare a autovehiculului unui contravenient, agenții constatatori din cadrul Primăriei Municipiului Suceava au aplicat noi sancțiuni pentru transportul ilegal de persoane, trimițând din nou procesele-verbale Poliției Municipiului Suceava – Biroul Rutier, în vederea punerii în aplicare a sancțiunilor complementare dispuse.

„Din observațiile noastre, aceste sancțiuni complementare nu au fost puse în aplicare, deoarece respectivele autovehicule circulă în continuare”, se arată în adresă.

Mai mult, Poliția Municipiului Suceava – Biroul Rutier, a comunicat că  a constatat că se confirmă existența transportatorilor ilegali, însă nu a aplicat sancțiunile previlzute de legea pentru transportul public local de persoane prestat fără deținerea de licențe de traseu valabile pentru tipul de transport efectuat, ci pentru alte contravenții, motivat de faptul că “operatorii de transport în cauză speculează o lacună în legislația existentă„  și că “au fost inițiate demersuri de modificare a actului normativ”.

Această situație a fost dezbătută și în cadrul Comisiei de Dialog Social ce s-a întrunit în data de 05 iunie 2018 la Prefectura Suceava, motiv pentru care au fost transmise noi adrese instituțiilor abilitate să intervină pentru reglementarea transportului public de persoane.

În informare se mai arată că din luna septembrie 2017 au aplicat opt sancțiuni contravenționale pentru efectuarea serviciului de transport persoane prin curse regulate pe raza municipiului Suceava fără a deține licența de traseu și caiet de sarcini firmelor EURO-TRANSPORT S.R.L., TRANS DMV EUROPA S.R.L.,  TRANS CM S.R.L., NICOLAS DAVID S.R.L. și  FAMILY S.R.L, iar cuantumul amenzilor contravenționale a fost de 20.000 lei.

Totodată, de la începutul anului 2018, au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale transportatorilor MANUCU COM S.R.L., EURO TIP S.R.L., FAMILY S.R.L., TRANS CM S.R.L.  TRANS DMV EUROPA S.R.L.,  EUROTRANSPORT S.R.L. și  NICOLAS DAVID S.R.L, suma amenzilor contravenționale stabilite fiind de 60.000 lei.

loading...