„Experiență educațională la granița de est a Europei”

Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava derulează proiectul „Punte educațională în Bucovina”, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul PHARE CBC 2006. Acesta își propune realizarea de schimburi informaționale în ceea ce privește sistemul de învățământ și de bune practici, în vederea intensificării capacității instituțiilor și autorităților locale de a dezvolta și implementa proiecte comune în domeniul educațional și social din zona transfrontalieră.

În același timp, „Punte educațională în Bucovina” va încuraja contactele dintre structurile de învățământ din Suceava și Cernăuți, având în vedere că educația reprezintă una dintre componentele cele mai importante din societatea noastră. „Se dorește astfel realizarea unui transfer de know-how la nivelul celor două sisteme de învățământ, din România și Ucraina. Prin activitățile derulate va fi încurajat parteneriatul între diverse instituții locale din regiunile Suceava și Cernăuți și va fi îmbunătățit accesul la informații”, precizează prof. Laura Salciuc- manager proiect.