Conducta de canalizare care preia două treimi din apele uzate ale municipiului Fălticeni afectată de alunecări de teren. Aceasta ar urma să fie reabilitată cu fonduri europene dacă între timp se reușește stabilizarea terenului

Cel mai important colector al rețelei de canalizare a municipiului Fălticeni este afectat de alunecări de teren din zona traversată și care duce la dislocarea unor părți ale conductei și deplasarea unor cămine ce duc la blocarea acesteia.

 

Într-un raport prezentat de ACET SA Suceava în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a fost prezentat istoricul situației care s-a agravat în ultima perioadă în ceea ce privește colectorul de canalizare – B.

Astfel, colectorul B care face parte din rețeaua de canalizare Fălticeni străbate localitatea axial începând cu zona înaltă a străzii Ion Creangă, traversează zona centrală și continuă pe malul stâng al Pârâului Târgului apoi, pe malul drept până la intersecția cu Pârâul Buciumeni unde preia colectorul A (al Filaturii), continuând pe malul stâng al Pârâului Târgului până la intersecția cu colectorul D în zona din apropierea stației de epurare.

Potrivit sursei citate, acest colector acoperă cea mai mare suprafață de colectare ape uzate cu densitate mare de locuințe, inclusiv cartiere de blocuri, astfel că volumul de ape uzate transportate reprezintă aproximativ 70 % din volumul total de ape uzate colectate în municipiu.

ACET SA amintește că începând cu anii 2007 – 2008 pe versantul situat pe malul stâng al Pârâului Târgului s-a activat o zonă de alunecări de teren care a afectat o porțiune de canalizare construită din tuburi de beton prin împingerea acestora spre suprafața terenului și către albia pârâului, pe o lungime de 250 m în zona cimitirului evreiesc, iar pentru păstrarea funcționalității colectorului, s-au alocat bani din fondurile pentru situații de urgență, astfel că în 2010 s-a pus în funcțiune tronsonul de pe colector situat între deversorul de ape mari și intersecția cu colectorul A pe o distanță de 300 m.

Totodată, atunci s-a stabilit un nou amplasament pentru acest tronson pe malul drept al pârâului, la 50 m de albia pârâului, după ce s-a renunțat la execuția pe malul stâng, iar după această perioadă, au început să se activeze alunecări de teren și în aval de această zonă, fiind afectată zona situată între străzile Soldat Zamfir și Crișan (drumul de acces spre poligonul de tragere al Școlii de Jandarmi), tot pe malul stâng al Pârâului Târgului.

Pe traseul colectorului pe lungimea de 450 m terenul s-a ridicat în unele zone cu peste 2 metri, unele cămine de vizitare fiind acoperite / înclinate către pârâu în sensul deplasării terenului sau distruse.

„Consecința acestei instabilități a terenului a fost faptul că în luna iunie 2017 s-a blocat colectorul B, apa deversând către pârâu din al treilea cămin aval de căminul de după subtraversarea Pârâului Târgului. În urma informării transmisă către municipiul Fălticeni, a fost convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență”, se arată în raportul prezentat.

ACET SA adaugă că după numeroase încercări de deblocare a secțiunii de curgere, inclusiv cu utilaje specializate, nu s-a reușit punerea în funcțiune a colectorului și pentru a evita poluarea pârâului s-a dispus executarea unui canal deschis amplasat în paralel cu traseul colectorului pe o distanță de 240 m între căminul de unde deversau apele uzate și primul cămin din aval găsit funcțional, iar după două săptămâni de intervenții cu echipamentele și utilajele din dotare ACET S.A. Suceava a reușit repunerea în funcțiune a colectorului B, în toată această perioadă pentru tranzitarea apelor uzate s-a utilizat ca soluție de avarie canalul deschis.

„Cercetând această situație s-a ajuns la concluzia că cel mai probabil tuburile din beton Premo au fost deplasate, rupte sau dislocate din îmbinări, pământul și materialul din jur prăbușindu-se și obturând secțiunea de curgere. Această concluzie este susțintă și de faptul că în repetate rânduri în aval de această zonă, s-au gasit pe canalizare blocuri de beton, fragmente provenite fie din tubulatura de canalizare sau din căminele dislocate. În acest mod, s-a produs și situația rezolvată în ziua de 01.05.2018, când după o intervenție ce a necesitat o săpătură de ~ 15 m adâncime s-a scos din tubulatură un bloc de beton cu dimensiunile apropiate de cele ale secţiunii tubului de diametru 600 mm. Obturarea a fost aproape totală în acest caz, apoi s-a repetat parțial după 10 zile, când operațiunile de deblocare au fost mai ușoare”, se mai arată în raport.

ACET SA face mențiunea că nici în o altă zonă de pe rețeaua de canalizare din Fălticeni nu sunt întânite, în cadrul activităților de curățare/decolmatare a canalelor, materiale de genul celor scoase din zona afectată de alunecări de teren (blocuri de beton, etc.)

Mai mult, ACET SA precizează că prin ”Programul Operațional Infrastructură Mare”, este prevăzută reabilitarea unei porțiuni din colectorul B cu lungimea de doi kilometri care include și tronsonul de 450 m afectat de alunecările de teren, dar că proiectul de reabilitare nu a luat în calcul, pe motive de eligibilitate, acțiuni de stabilizare a zonei active de alunecări de teren, reabilitarea însemnând practic crearea unui traseu de tuburi corugate din polietilenă pe același amplasament la o adâncime determinată de poziția tubulaturii din amonte, adică la o adâncime de peste 5 m.

„Rezultă de aici necesitatea efectuării unui studiu pentru stabilirea măsurilor de stabilizare a terenului și punerea în practică a acestor măsuri până la termenul de începere a lucrărilor din P.O.I.M.În cazul în care lucrările de stabilizare a terenului nu vor fi finalizate înaintate de începerea lucrărilor propuse prin POIM, este necesară renunțarea la aceste lucrări de înlocuire a tronsonului de canalizare și va fi necesar ca ulterior să fie găsite soluții la nivel local de înlocuire a respectivului tronson de canalizare”, se mai arată în raport.

ACET SA notează că agenția Fălticeni monitorizează starea colectorului de canalizare și sunt dispuse acțiuni de curățare a căminelor de vizitare de materialele grosiere ce sunt colectate în acestea, iar în situația în care se vor constata obturări pe tronsoanele avute în atenție, se vor anunța operativ autoritățile cu responsabilități în acest domeniu pentru prevenirea poluărilor accidentale cu ape uzate menajere.

loading...