Situație îngrijorătoare sesizată de rectorul USV, Mihai Dimian: Doar unul din patru tineri din țară au studii superioare, cu mult sub media europeană. El susține că USV asigură un învățământ, centrat pe student, de calitate, confirmat de rezultatele studenților suceveni la concursurile naționale și internaționale

Rectorul interimar al Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, profesorul universitar Mihai Dimian, şi-a exprimat, joi, îngrijorarea că în România procentul tinerilor cu studii superioare, care au vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani, este de doar 25-26 la sută, mai mic faţă de media de la nivel european, care este de 40 la sută.

El a declarat într-o conferinţă de presă că deşi este nevoie de o preocupare mai mare pentru asigurarea calităţii învăţământului universitar, astfel încât la absolvirea studiilor studentul să aibă dobândite competenţele necesare pentru a face faţă cerinţelor locului de muncă, nu se poate spune că în România se înregistrează “o inflaţie” a diplomelor de studii superioare.

“Nu putem promova o imagine a învăţământului superior românesc în care spunem că sunt prea multe diplome. Ceea ce trebuie să ne intereseze este să oferim o calitate adecvată, iar ceea ce scrie pe acea diplomă să reprezinte competenţele studenţilor în pragul absolvirii”, a subliniat Dimian.

El a spus că începând cu anul 2007, în România s-a înregistrat o scădere a numărului de studenţi din universităţile publice şi private cu 55 la sută, astfel că dacă în 2007 erau 900 000 de studenţi, în anul 2016 numărul acestora a ajuns la aproape 400 000, scăderea fiind determinată nu de o intervenţie în sistemul de învăţământ, ci de scăderea natalităţii şi de trecerea la Sistemul Bologna, care a condus şi la o reducere a duratei studiilor de licenţă, dând ca exemplu învăţământul tehnic, unde durata studiilor de licenţă s-a redus de la 5 la 4 ani, precum şi de o micşorare a numărului absolvenţilor de liceu care promovează examenul de Bacalaureat.

Rectorul Mihai Dimian a prezentat şi o evoluţie a numărului de studenţi în USV arătând că în perioada 2012-2016 s-a constatat o scădere a numărului de studenţi, însă scăderea a fost sub media naţională, iar în 2017 s-a înregistrat o creştere faţă de anul 2016, determinată şi de o promovare mai bună a USV pe plan internaţional, în special în Republica Moldova şi Ucraina.

Universitarul sucevean a arătat că USV oferă un învăţământ de calitate, centrat pe student, subliniind că există o preocupare permanentă şi pentru monitorizarea progresului înregistrat de studenţi pe parcursul studiilor universitare, dar şi pentru asigurarea condiţiilor optime unei pregătiri competitive a studenţilor în vederea obţinerii performanţei.

El a amintit de rezultatele studenţilor şi masteranzilor suceveni la diferitele competiţii naţionale şi internaţionale, de brevetele de invenţii obţinute de USV, de proiectele derulate de instituţia academică suceveană, dar şi de evoluţia numărului de publicaţii ale USV indexate ISI în perioada 2003-2017, precizând că ponderea USV în cadrul articolelor ISI româneşti a crescut în ultimii 10 ani, de la 0,2 la sută în anul 2006 la 1,5 la sută în anul 2016.

Rectorul USV a vorbit şi despre preocuparea USV pentru consolidarea legăturii cu mediul de afaceri.

(Liliana Bujdei)

 

loading...