Ministerul Finanțelor confirmă acuzele aduse de expertul contabil sucevean Șerban Filip: CECCAR a trimis spre avizare modificări ale ROF abia în martie și mai 2018

Ministerul de Finanțe a confirmat, într-un răspuns transmis deputatului de Suceava Cătălin Nechifor, acuzele aduse de expertul contabil sucevean Șerban Filip care susținea că modificările la Regulamentul de Organizare și Funcționare nu fuseseră avizate de Ministerul Finanțelor și publicate în Monitorul Oficial înaintea începerii desfășurării alegerilor din filiale.

Astfel, potrivit răspunsului Ministerului de Finanțe, prin adresa nr.1751/09.03.2018, CECCAR a transmis catre Ministerul Finanțelor Publice, spre avizare, în baza prevederilor art.29 din Ordonanța Guvernului nr.65/1994, anexa nr.1 la ROF-ul CECCAR –  Procedura alegerilor.

Ministerul menționează că prin adresa  nr.7079/20.03.2018, a comunicat avizul favorabil cu privire la proiectul de la ROF-ul CECCAR – Procedura alegerilor.

Totodată, Ministerul Finanțelor arată că nu are competențe în ceea ce privește verificarea legalității modului de desfășurare a alegerilor în cadrul CECCAR, ci doar de a aviza modificările de ROF, dar subliniază că punctul 37 din ROF-ul CECCAR prevede la prima teză că “toți membrii Consiliului superior, care, fără o motivare valabilă, refuză sau se abțin de la îndeplinirea obligațiilor profesionale sau de la efectuarea lucrărilor  care  le  sunt  impuse  de  funcționarea  normala  a  acestuia,  sunt considerați, de drept, demisionați din calitatea lor de membri ai consiliului” și că prin decizie motivată a Consiliului superior se constată renunțarea unui membru la funcțiile pentru care a fost ales.

„ROF-ul nu precizează competența de a constata situația prezentată în prima teză a pct.37 din ROF-ul CECCAR”, se mai arată în răspunsul MFP care menționează că doar CECCAR are competența de a oferi lămuriri privind interpretarea aspectelor reglementate la pct.37 din ROF.

Mai mult, în ceea ce privește solicitarile CECCAR de obținere a avizului Ministerului  Finanțelor  Publice  pentru   modificări ale   ROF-ului în perioada 2017-2018,  ministerul precizează că au fost transmise două solicitări, prima în data de 9 martie 2018, iar a doua în data de 3 mai 2018.

Astfel, se confirmă afirmațiile expertului contabil sucevean Filip Șerban care a apreciat că deciziile adoptate de Conferința Națională a CECCAR din ianuarie 2017 de la Brașov nu sunt legale.

Expertul contabil sucevean Filip Șerban a acuzat, în luna aprilie, nelegalitatea desfășurării alegerilor în cadrul filialelor CECCAR din țară pentru că acestea s-au desfășurat în baza unui Regulament care a fost publicat în Monitorul Oficial după încheierea și validarea alegerilor.(N.B.)

loading...