Noi prevederi privind protecția consumatorilor de servicii financiare

La sfârșitul lunii octombrie la OJPC Suceava erau înregistrate nu mai puțin de 23 de reclamații la adresa serviciilor bancare. Printr-un comunicat de presă al ANPC primit joi, se precizează că gradul de protecție a consumatorilor de servicii financiare din România va crește considerabil,  conform modificărilor legislative aprobate în ședința de Guvern de miercuri, 19 noiembrie 2008. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va acționa în baza acestora, asigurând protecția intereselor financiare ale clienților în relația cu băncile.

Propuse de ANPC, aceste noi prevederi se referă la protecția consumatorilor de servicii financiare și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, urmând să intre în vigoare la 30 de zile de la publicare.

Printre principalele aspecte reglementate se numără obligațiile conform cărora  instituțiile financiare trebuie:
–    să ofere consumatorilor contractele de credit încă din faza pre-contractuală, împreună cu o simulare de costuri, acest lucru dând posibilitatea clientului de a evalua efortul financiar la care se angajează pe termen mediu și lung ;
–    să prezinte costurile totale ale creditului în orice formă de publicitate în care se face referire la costuri, fiind astfel evitate situațiile în care clientul nu cunoaște dobânda anuală efectivă (DAE) sau alte taxe pe care le presupune contractul de credit pe care dorește să-l semneze;
–    să menționeze în contract toate comisioanele percepute, aferente produsului financiar;
–    să nu majoreze comisioanele pe perioada derulării contractului de credit;
–   în cazul dobânzii variabile, să prezinte indicii și modul de calcul în funcție de care variază aceasta, în felul acesta clientul putând să urmărească și să înțeleagă evoluția creșterilor sau descreșterilor ratei aferente creditului;
–  să nu modifice clauzele contractuale fără încheierea unui act adițional, acceptat de consumator, această prevedere dând clientului dreptul la rezilierea contractului, în cazul în care nu este de acord cu modificările propuse de bancă;
–  să închidă contul curent, aferent contractului de credit / depozit, odată cu finalizarea contractului, pentru a se evita situațiile în care clientul descoperă ulterior că trebuie să plătească penalități pentru sumele restante aferente contului de credit pe care îl considera închis odată cu achitarea integrală a creditului.

Modificările legislative aprobate de Guvern mai au în vedere și următoarele capitole:
a) protecția consumatorilor de servicii de intermediere imobiliară;
b) vânzarea produselor nealimentare și garanțiile asociate acestora;
c) încheierea și executarea contractelor la distanță.

Serviciile imobiliare vor beneficia de acum de atenția specială a inspectorilor ANPC, acest domeniu fiind unul des reclamat de către consumatorii nemulțumiți.
Conform legii, agenții imobiliari au obligația de a prezenta consumatorilor, în faza precontractuală, toate informațiile esențiale cu privire la imobilul ce urmează a fi tranzacționat, inclusiv:
– surse de zgomot, umezeală, poluare, miros, pericol de inundații sau surpări, organizarea în apropiere a unor manifestări populare periodice, istoricul terenului sau al clădirii, posibile dezavantaje ale vecinătăților;
– prețurile practicate în piață;
– situația juridică a imobilului;
– nivelul estimativ al costurilor ce urmează să fie suportate de consumator;
– nivelul comisionului practicat de agenția imobiliară.
De asemenea, agențiile imobiliare nu mai au voie să perceapă penalități pentru neefectuarea tranzacției, din culpa consumatorului, în cuantum mai mare decât valoarea comisionului pe care acesta îl datora agenției în cazul efectuării tranzacției.

Referitor la vânzarea produselor nealimentare și la garanțiile acestora, precizăm că se introduce în lege un termen de 15 zile pentru reparare sau înlocuire a produselor. S-a avut în vedere faptul că în Legea 449/2003 nu este prevăzut  un termen de reparare sau înlocuire și că acestea se fac în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător și consumator. De la momentul intrării în vigoare a legii și până în prezent, s-a constatat, pe baza sesizărilor și reclamațiilor înregistrate la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, că această „perioadă rezonabilă” nu este tocmai bine înțeleasă nici de către operatorul economic, nici de către consumator și, în acest sens, se propune introducerea unui termen care „să nu depășească 15 zile”.
De asemenea, în cazul reparării produsului, vor fi montate numai piese noi, fapt precizat clar de lege.

Modificările privind executarea contractelor la distanță constau în completarea legislației, respectând observațiile primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transpunerii în România a Directivei  97/7/CE. În urma examinării măsurilor naționale de transpunere s-au modificat anumite articole din Ordonanța Guvernului nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, republicată.
De asemenea, s-a constatat că actul nu prevede sancțiuni pentru art. 3 (informații prealabile) și 4 (confirmarea scrisă a informațiilor), rezultând necesitatea introducerii acestora. Având în vedere că Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților este direct aplicabilă în cazul vânzării la distanță, s-a făcut o mențiune specială în acest sens în cadrul  ordonanței.