Sucevenii și firmele care dețin carnete de muncă trebuie să le depună la Casa de Pensii

Sucevenii și firmele care dețin sau păstrează, potrivit legii, carnete de muncă trebuie să le depună la Casa de Pensii Suceava, până pe 30 noiembrie 2009. Demersul este necesar pentru realizarea activităților de preluare din carnetele de muncă a datelor despre perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum și a veniturilor salariale aferente, elemente care, conform legii, sunt utilizate la calculul pensiilor, dar și pentru crearea unei arhive electronice prin scanarea carnetelor de muncă.
Termenul limită de predare a carnetelor de muncă de către persoane și companii pentru activitatea de preluare a datelor este 30 noiembrie 2009, iar termenul limită de predare a carnetelor de muncă pentru activitatea de scanare a acestora este 30 noiembrie 2010.

Carnetele de muncă trebuie însoțite de copia actului de identitate al titularului, din care să rezulte codul numeric personal, iar dacă se optează pentru prezentarea carnetului de muncă prin intermediul altei persoane, carnetul va fi predat însoțit și de copia actului de identitate al acesteia. În situația în care sunt transmise prin poștă caselor teritoriale de pensii, carnetele de muncă trebuie să fie însoțite de copia actului de identitate al titularului, din care să rezulte adresa de domiciliu sau de reședință din străinătate.