Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, premiată după ce a anihilat o rețea de trafic de imigranți

Două echipe de polițiști, din cadrul Direcției Generale de Combatere a Criminalități Organizate, printre care și una din Suceava au fost desemnate câștigătoare ale premiilor din acest an în cadrul Programului Bianual de Recompensare a Cazurilor/Investigațiilor Comune Transfrotaliere desfășurate prin intermediul SECI. Premiile Centrului SECI se acordă semestrial, în urma analizării tuturor cazurilor importante de către o comisie special constituită, formată din reprezentanți ai conducerii Centrului SECI și ofițeri de legătură și constituie o formă de a recunoaște acțiunile deosebite ale poliției sau autorităților vamale din țările membre în combaterea infracționalității transfrontaliere. Pot fi nominalizate doar cazurile în care sunt implicate cel puțin două state membre, iar informațiile să fie schimbate prin intermediul Centrului SECI. În selectarea câștigătorilor se iau în considerare acțiunile și rezultatele foarte bune ale unei unități din cadrul Poliției sau autorității vamale care au condus la rezolvarea unui caz.  

Premiile au fost acordate polițiștilor români din cadrul Direcției Antidrog (pentru activitatea din semestrul doi 2007) și Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava (pentru activitatea din semestrul întâi 2008) de către juriu ca urmare a analizei celor 8 nominalizări transmise Comisiei, de către statele membre SECI.  
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava au obținut Premiul I, pentru activitățile investigative desfășurate pentru monitorizarea și destructurarea unei rețele de trafic de imigranți, majoritatea români, care transportau cetățeni moldoveni în țări din vestul Europei. Cazul a fost soluționat cu succes ca urmare a strategiei și intervențiilor tactice stabilite de comun acord de către autoritățile din România – DGCCO, DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava și cele din Ungaria – Biroul Național de Investigații, Departamentul de Combatere a Migrației Ilegale, cu sprijinul Centrului SECI.

Centrul SECI este o organizație unică în regiune, cu sediul permanent la București, care reunește reprezentanți ai Poliției și ai administrațiilor vamale din 13 state membre (Albania, Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, Croația, Grecia, Ungaria, Fosta Republică Iugoslavă  a Macedoniei, Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia și Turcia) care lucrează împreună, coordonează investigații comune și facilitează schimbul de informații.