Dezbatere publică – Planul Urbanistic Zonal „Laniște”

Primăria municipiului Suceava

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare este supus dezbaterii publice

PLANUL URBANISTIC ZONAL „LANIȘTE”

DN 29 din municipiul Suceava.

Persoanele interesate pot consulta PUZ-ul la afișierul din sediul Primăriei municipiul Suceava începând cu data de 8.12.2008, iar pentru sugestii și opinii se pot adresa Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.