Parcări de reședință supraetajate în municipiul Suceava unde accesul va fi permis pe bază de abonament. Măsura apare într-un document oficial privind crearea unui sistem unic de gestionare a parcărilor din municipiul Suceava.

Primăria Suceava își propune să construiască parcări de reședință supraetajate sau subterane, măsura fiind inclusă într-un document oficial al Primăriei care urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Suceava.

Un astfel de proiect privind parcări supraetajate a fost prezentat de primarul Ion Lungu în campania electorală din 2016, dar și în anul 2017 când susținea într-o emisiune  TV produsă de News Bucovina că are zece proiecte de parcări supraterane și că a mizat foarte mult ca o parte dintre aceste parcări să fie făcute cu fonduri europene.

El a explicat însă că are speranța că în 2019 se vor redistribui unele fonduri europene, iar o sumă enormă de 2 miliarde de euro care sunt direcționați pentru reabilitare de clădiri rezidențiale nu va fi cheltuită, s-ar putea ca acești bani să fie direcționați și pentru parcări.

„Noi, primarii marilor orașe avem această problemă a parcărilor. Toți ne dorim să facem parcări supraterane”, a spus Lungu.

El nu a mai reluat tema în dezbatere publică și nu s-a mai vorbit despre punerea proiectului în aplicare până acum când subiectul parcărilor supraetajate apare în documentele municipaltății.

Astfel, în ședința de joi a Consiliului Local Suceava urmează să fie supus dezbaterii și aprobării consilierilor locali un regulament privind funcționarea prin gestiune directă a Serviciului public de administrare a parcărilor.

Forma de funcționare prin gestiune directă a acestui serviciu de administrate a parcărilor din municipiu este considerată oportună în urma unui studiu de oportunitate care a mai luat în calcul și administrarea prin delegare de gestiune sau în parteneriat public-privat.

 

În studiu se arată că până în prezent, în cadrul aparatului propriu al Primăriei Suceava nu s-a înființat și organizat un serviciu public unic de administrare al parcărilor din municipiul bazat pe efectuarea unor studii de fundamentare și  nu  s-au  atribuit locuri de parcare de reședință lăsând aceste activitați la latitudinea beneficiarilor de autoturisme.

Totodată, se subliniază că prin politica de parcare din municipiu Suceava se urmărește încurajarea parcării pe termen scurt în zona centrală, fără opțiunea parcării pe termen lung, prin aplicarea unei politici de tarifare diferențiată pe durata de staționare; încurajarea utilizării transportului în comun în detrimentul mijloacelor de transport personale; descurajarea utilizării autoturismului personal către zona centrală și încurajarea transportului alternativ nepoluant, creșterea numărului de bicicliști; creșterea gradului de ocupare a spațiilor de parcare special amenajate prin eliminarea și sancționarea parcărilor neregulamentare, dar și creșterea gradului de încasare la bugetul municipiului  față de nivelul actual printr-o eficientă administrare și supraveghere a locurilor de parcare amenajate.

În document se susține că argumentul major al ființării și continuării activitații de administrare a parcărilor cu plată este necesitatea de a asigura un cadru legal prin care orice proprietar auto are dreptul de a avea acces la un loc de staționare în zona centrală a municipiului Suceava.

„Gradul de motorizare a populației a crescut an de an în condițiile în care numărul locurilor de parcare a rămas același din lipsa unor investiții în parkinguri supraetajate. În aceste condiții nevoia de locuri de parcare în zona centrală a municipiului estc mai acută decât oricând. Este un motiv în plus de a asigura un cadru legal prin administrarea acestor locuri în folosul tuturor celor interesați plecând de la principiul egalității în drepturi”, se arată în studiu.

 

Mai mult, se accentuează necesitatea unei politici coerente privind parcările ca fiind una dintre cele mai eficiente pârghii ale autoritații locale pentru a planifica, administra și exploata un sistem durabil de transport urban.

„În lipsa acestor reglementări și a plății pentru parcare în zona centrală, locurile de parcare ar fi ocupate după principiul „primul venit – primul servit”  limitând accesul în parcări pentru un număr foarte mic de utilizatori. Introducerea sistemului de parcare cu plată are drept scop principiul determinării posesorilor de autovehicule de a se limita la staționări cât mai scurte ca timp, asigurând în acest fel posibilitatea și altor utilizatori de a folosi locurile de parcare care sunt oricum insuficiente”, se subliniază în studiu.

Mai mult, studiul indică și că monitorizarea locurilor de parcare în această situație este obligatorie pentru a sancționa orice abatere de la regulile stabilite de Consiliul Local prin Regulamentul privind administrarea parcărilor.

„Viziunea pe termen lung este crearea unui sistem unic de gestionare a parcărilor pentru toate parcările din municipiul Suceava. Toate parcările vor beneficia de aceleași reglementări, pe baza unei singure surse”, explică specialiștii care au întocmit studiul.

De menționat este că studiul arată că parcările trebuie să îndeplinească și condiții minime privind siguranța autovehiculelor cât și a traficului rutier în zonă.

Măsurile care vor fi puse în practică pentru buna administrare a parcărilor vor avea ca scop creșterea numărului sau a ofertei de locuri de parcare, scăderea numărului de mașini care e necesar să parcheze în zona centrală, favorizarea  parcării pentru rezidenți și cumpărători și taxarea diferențiată în funcție de locație și de timp.

„Toate activitățile prin care se instituie taxe de parcare și se aplică amenzi pentru parcarea ilegală urmaresc reducerea cererii de locuri de parcare și a numărului de călătorii cu mașina personală în centrul orașului și implicit, reducerea frecvenței blocajelor în trafic”, arată studiul.

De subliniat este că politica de administrare a parcărilor va urmări crearea unui echilibru între cererea de locuri de parcare și ofertă și se va urmări prevenirea unei situații de creștere excedentară a solicitării de locuri de parcare și, pe de altă parte, aplicarea unor măsuri pentru a crește numărul de vizitatori în centrul municipiului Suceava.

Studiul mai indică și faptul că pentru dezvoltarea serviciului public de administrare al parcărilor este necesară amenajarea spațiilor de parcare din municipiul Suceava și apoi exploatarea acestora.

Astfel, investițiile necesare pentru amenajarea spațiilor de parcare vor fi calculate în funcție  de locul unde se amenajează acestea și numărul locurilor de parcare pe care autoritatea  publică locală își propune să le realizeze, costurile fiind estimate la 1681,20 lei inclusiv TVA  pentru un loc de parcare într-o zonă neamenajată și de 2451,60 lei inclusiv TV pentru un loc de parcare executat în zone amenajate .

În prima etapă, studiul arată că parcările de reședință se vor utiliza fără plată.

Potrivit însă proiectului de regulament, parcările de reședință vor fi rezervate ulterior, când locurile de parcare existente vor fi suplimentate în urma realizării de parcări supraterane sau subterane, până la 31 decembrie al fiecărui an, numai de către persoanele care fac dovada că locuiesc în zona stabilită ca fiind aferentă parcării.

Mai mult, după expirarea duratei, acordul de rezervare poate fi prelungit, la cerere, în termenii asumați, cu condiția achitării anticipate a taxei de parcare, conform prevederilor acordului de rezervare .

În parcările de reședință nu pot fi parcate decât automobile transport persoane cu maxim 8 locuri.