Agenția Domeniilor Statului va fi desființată

Noul ministru al agriculturii, Ilie Sârbu, a declarat marți, că Agenția Domeniilor Statului (ADS) va fi desființată, iar cei care au făcut exces pe zona politică trebuie să se retragă. Agenția Domeniilor Statului (ADS) este instituția specializată care realizează privatizarea societăților comerciale cu profil agricol și concesionarea terenurilor cu destinație agricolă proprietate publică și privată a statului, administrate de aceste societăți. ADS a fost înființată prin Legea nr. 268/2001, ca instituție de interes public, cu caracter financiar și comercial, în subordinea Ministerului Agriculturii.

Atribuțiile agenției constau în exercitarea în numele statului a prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinație agricolă aparținând domeniului privat al statului; gestionarea și exploatarea patrimoniului de stat, al cărui proprietar mandatat este, precum și privatizarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 si 2 din Legea 268/2001; administrarea terenurilor cu destinație agricolă apartinând domeniului public și privat al statului, aflate în exploatarea societăților naționale, a institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă și a unităților de învațământ agricol și silvic; concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinație agricolă aparținând domeniului public sau privat al statului, aflate în exploatarea societăților naționale, a institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă și a unităților de învatamânt agricol și silvic; concesionarea sau închirierea bunurilor, activităților și serviciilor publice aflate în subordinea Ministerului Agriculturi; cumpărarea sau schimbul de terenuri cu destinație agricolă, în vederea concesionării sau arendării acestora, pentru realizarea de exploatații agricole optime; aplicarea prevederilor legale referitoare la renta viageră agricolă din titlul XI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare; comasarea terenurilor cu destinație agricolă, în numele statului, din domeniul public sau privat al statului, în vederea concesionării sau arendării acestora, pentru realizarea de exploatații agricole de tip ferme familiale.

Noul ministru al agriculturii a lăsat să se înțeleagă, încă de sâmbătă, când a primit avizul comisiilor de agricultură reunite ale Parlamentului, că ADS ar putea fi desființată, urmând ca terenurile pe care aceasta le deține în prezent să treacă la administrațiile locale.

Ilie Sârbu a mai anunțat că printre prioritățile sale se regăsește relansarea SAPARD, care în acest moment este blocat.
În privința schimbărilor care vor avea loc la nivelul conducerilor departamentelor din minister, Ilie Sârbu a subliniat că cei care au făcut „exces pe zona politică trebuie să se retragă”. De asemenea, acesta a mai spus că unul din cei patru sau cinci secretari de stat care vor fi numiți va fi din partea PD-L. „Secretarul din partea PD-L probabil se va ocupa de relația cu parlamentul. La nivel de secretari de stat nu decid numai eu”, a declarat ministrul Agriculturii.
Totodată, ministrul a mai adăugat că la nivelul consilierilor printre aceștia se vor regăsi și nume din fosta echipă ministerială.