Cătălin Coman: În 2018 am reușit să atragem fonduri pentru proiecte care vor dezvolta Fălticeniul în următorii ani. Fălticenenii asta așteaptă, iar așteptarea lor nu va fi în zadar

Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat, vineri, că în cursul anului 2018 au fost atrase fonduri importante în municipiul Fălticeni pentru dezvoltarea orașului și că în cursul anului 2019 o mare parte dintre proiecte se vor implementa.

Astfel, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 AXA PRIORITARĂ 3 – Creșterea eficienței energetice în clădirile publice se va reabilita termic a Școala Gimnazială “Ioan Ciurea”, contractul de finanțare fiind semnat în 23 iulie 2018, cu o valoare de 4.149.151, 52 de lei, fiind încheiat contractul pentru Proiectul Tehnic și urmează procedura de achiziție pentru lucrările de execuție.

Prin același program se va reabilita termic clădirea internatului (Cămin C2) la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”, contractul de finanțare fiind semnat în data de 23 iulie 2018, având o valoare de 2.327.720, 78 de lei și a fost încheiat contractul pentru Proiectul Tehnic și urmează procedura de achiziție pentru lucrările de execuție.

Un alt proiect prevede reabilitarea termică a cantinei Colegiului Național “Nicu Gane” unde contractul a fost semnat pe data de 17 octombrie 2018, cu o valoare de 2.723.132,09 lei, iar investiția se află în faza procedurii de achiziție pentru Proiectul tehnic și lurările de execuție.

Totodată, urmează să fie promovat proiectul ce presupune reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Fălticeni, proiectul fiind în stadiul de evaluare, fiind admis în urma verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare, urmând a fi verificat și evaluat din punct de vedere tehnic și financiar.

Reabilitarea se va face pe sistemul de iluminat public (S.I.P.) achiziționat de către UAT Fălticeni de la DELGAZ GRID, în luna martie 2018. Vor fi înlocuite lămpile existente cu lămpi LED, reabilitarea și modernizarea instalațiilor existente. În programul de extindere vor intra 6 străzi pe care nu există rețele de iluminat public, valoarea totală a proiectului fiind de 15.316.864, 85 de lei.

Tot cu fonduri europene POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 10 – Îmbunătățirea infrastucturii educației. Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu se va construi o grădiniță pentru 120 de copii, care va avea program normal și va fi organizată cu șase săli de grupă.  Noua grădiniță va fi construită pe strada Ion Dragoslav, iar cererea de finanțare a fost depusă pe data de 3 iulie 2018, iar valoarea totală a investiției este de 2.710.276,80 de lei.

Pe  AXA PRIORITARĂ 13 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, municipiul Fălticeni a optat pentru un sistem integrat de 3 proiecte,respectiv modernizarea arhitecturală și peisagistică a obiectivului Parc Public – strada Mihai Eminescu, reabilitarea termică a Corpului B la Muzeul de Artă “Ion Irimescu” și restaurarea monumentului istoric – Casa Memorială “Mihail Sadoveanu”.

Cererea de finanțare pentru sistemul integrat de proiecte a fost depusă pe data de 29 august 2018, iar valoarea totală a proiectului este de 4.682.277,34 de lei.

 

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) se realizează un proiect de reabilitare rețele de străzi urbane în municipiul Fălticeni: str. Nicolae Beldiceanu, str. Cuza Vodă, str. Anton Holban, str. Pietrari, str. Ștefan cel Mare, str. Ion Dragoslav, str. 1 Mai, str. Ana Ipătescu (parțial), iar contractul de finanțare a fost semnat de MDRAP și Fălticeni pe data de 20 decembrie 2017 și are o valoare de 7.316.968 de lei. Acest contract este în derulare, fiind semnat contractul de execuție a lucrărilor în data de 12 decembrie 2018.

Tot prin PNLD se reabilitează podul de pe Bulevardul 2 Grăniceri, DN2, Km 410+345, contractul fiind de 3.612.505 lei, fiind finalizat Proiectul tehnic, iar execuția lucrărilor se află în etapa de licitație.

Restaurarea monumentului istoric “Muzeul Fălticenilor  Vasile Ciurea” (Casa Cantacuzino Pașcanu – Biblioteca Municipală E. Lovinescu Fălticeni) – str. Republicii, nr. 14 se află la stadiul de întocmire DALI, a studiilor de specialitate (studiu geotehnic, expertiză tehnică, studiu topografic, audit energetic), iar documentațiile și studiile vor fi elaborate / actualizate conform normativelor și reglementărilor tehnice în vigoare.

Valoarea estimată a investiției este de 2.700.000 de lei și ar urma să fie asigurată tot prin PNDL.

De la bugetul local se realizează construirea de cantină cu sală de mese, la Școala Gimnazială “Ion Irimescu” Fălticeni, fiind finalizat proiectul tehnic care se află în licitație execuția lucrărilor. Valoarea totală a investiției este de 1.300.000 de lei.

La  Școala  Gimnazială “Ion Irimescu” Fălticeni vor fi continuate lucrările de reabilitare și modernizare care au fost începute în anul 2008, printr-un program de investiții coordonat de ISJ Suceava, lucrările fiind stagnate datorită lipsei de fonduri.

Datorită modificărilor legislației privind utilizarea și exploatarea din punct de vedere al Inspectoratului pentru Situații de Urgență și al Direcției de Sănătate Publică, a fost refăcut Proiectul tehnic, astfel ca lucrările să se ridice la nivelul exigențelor și standardelor în vigoare, iar procesul de învățământ să se desfășoare într-un climat adecvat. Valoarea totală a investiției este de 2.354.409 de lei.

În ceea ce privește extinderea Secției de Pneumologie a Spitalului Municipal Fălticeni s-a finalizat Proiectul tehnic. Investiția, cu o valoare de 1.909.830 de lei, se află în stadiul de a chiziție pentru lucrările de execuție.

La modernizarea arhitecturală “Piața civică Nada Florilor” s-a finalizat Proiectul tehnic. Investiția se află la stadiul de achiziție pentru lucrările de execuție, cu o valoare a investiției de 1.371.644 de lei.

În ceea ce privește Spitalul Municipal Fălticeni construcția noului spital este finalizată, cu excepția celor două scări exterioare impuse de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (lucrare aflată în stadul de achiziție).

„Derulăm toate demersurile să-l facem funcțional noul spital și să demarăm ulterior sistematizarea exterioară (demolarea spitalului nou, amenajarea căilor de acces, locuri de parcare, spații verzi, etc).

De asemenea, este în procedură de achiziție segmentul de dotări nemedicale, partea de mobilier, cu excepția paturilor. Pentru partea de dotări medicale a fost făcută solicitare de fonduri”, a explicat primarul.

El a anunțat și înființarea Serviciului de transport public local de călători în Municipiul Fălticeni precizând că pentru înființarea TPL de călători este necesară realizarea unos studii: studiu de trafic , studiu de oportunitate privind înființarea serviciului de transport public local și a modalităților de delegare.

Primăria Fălticeni își propune preluarea bazei de canotaj de la Direcția de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava și amenajarea acesteia la standarde competitive, dar și extinderea parcului de aventură din cadrul Bazei de agrement Nada Florilor, cu încă două trasee noi.

Primarul a mai arătat că asfaltări străzi, după finalizarea lucrărilor de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare, se vor executa pe străzile Vasile Ciurea, Forestierului, Antilești, Păcii, Școala Domnească, Livezilor, Nada Florilor, Pictor Aurel Băeșu, Doctor Tatos, Răzeșilor, Aleea Pinului, Zorilor, Aleea Trandafirilor, Aleea Lizucăi.

 

“Aceasta este, pe scurt, o sinteză a principalelor proiecte aflate derulate la sfârșitul anului 2018. Privind retrospectiv, pot spune că a fost un an în care s-a muncit mult la nivelul administrației locale pentru ca toate nevoile pe care le au locuitorii Fălticeniului să se regăsească în proiecte care au primit finanțare.

Pentru aceasta a fost nevoie de un volum de muncă considerabil al angajaților primăriei, multe drumuri la ministerele de la București, la Agenția de Dezvoltare Regională Nord Est de la Piatra Neamț, la firmele de consutanță partenere.

Am reușit să atragem fonduri pentru proiecte care vor dezvolta Fălticeniul în următorii ani. Urmează 2019, un an poate și mai important, în care multe dintre investițiile despre care am vorbit  vor fi puse în operă, pentru că fălticenenii asta așteaptă, iar așteptarea lor nu va fi în zadar.

Le mulțumesc tuturor celor care au înțeles să ne fie aproape în ceea ce am întreprins în acest an. Sunt convins că vor fi alături de noi și în anul care va veni, pentru a putea duce la bun sfârșit ceea ce ne-am propus să facem pentru dezvoltarea Fălticeniului.” , a declarat prof. Gheorghe Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni.      (T.B.)