Cadru didactic de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din Suceava, premiat de Academia Romană

Cel mai înalt for științific românesc, Academia Romană, i-a conferit doamnei prof. univ. dr. Niculina Iacob de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, membră a Departamentului de Limbă și Literatură Română și Științele Comunicării, Premiul „George Barițiu”.

„Această recunoaștere a meritelor doamnei prof.univ.dr. Niculina Iacob, reflectată și în premiul „George Barițiu”, se datorează lucrării Cartea românească veche din Imperiul Habsburgic (1691‒1830). Recuperarea unei identități culturale (Ioan Chindriș, Niculina Iacob, Eva Mârza, Anca Elisabeta Tatay, Otilia Urs, Bogdan Crăciun, Roxana Moldovan, Ana Maria Roman Negoi), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016”, au transmis reprezentanții Universității „Ștefan cel Mare” Suceava.

Niculina Iacob este un cadru didactic de excepție al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, cu un parcurs biografic și profesional remarcabil. Impresionanta activitate publicistică cuprinde paisprezece cărți de referință, un curs universitar în două volume, treisprezece studii publicate în reviste de circulație internațională, șapte publicații apărute în volume ale principalelor conferințe internaționale de specialitate, peste 48 de lucrări și contribuții științifice, la care se adaugă numeroase participări la manifestări științifice naționale și internaționale, coordonarea și includerea ca membru în echipa de implementare a patru programe și granturi de cercetare, unul internațional și trei naționale, participarea ca referent sau membru în comisii de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, coordonator științific a 120 de lucrări de licență și a 27 de lucrări de grad pentru obținerea gradului didactic I în învățământul preuniversitar.

Ca o dovadă de recunoaștere și apreciare a valorii activității științifice,  a obținut, de-a lungul timpului, importante premii: Premiul de Excelenţă, în anul 2008, pentru coordonarea ediţiei princeps a Bibliei Vulgata, tradusă de episcopul Petru Pavel Aron, acordat de Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă a Academiei Române, Bucureşti; Premiul „Cartea anului”, acordat ediţiei Biblia Vulgata. Blaj 1760–1761, Vol. I-V (Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005); Premiul „Monumenta”, acordat lucrării Cartea românească veche din Imperiul Habsburgic (1691‒1830). Recuperarea unei identități culturale (Ioan Chindriș, Niculina Iacob, Eva Mârza, Anca Elisabeta Tatay, Otilia Urs, Bogdan Crăciun, Roxana Moldovan, Ana Maria Roman Negoi), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016.

(M.T.)