Primăria Suceava a început trimiterea unor înștiințări de plată celor care nu au achitat taxa de întreținere pentru locurile de veci din Cimitirul Pacea. Viceprimarul Marian Andronache atenționează că de anul trecut se percep și penalități

Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache a anunțat, joi, că Primăria a început trimiterea unor înștiințări de plată celor care nu au achitat taxa de întreținere pentru locurile de veci din Cimitirul Pacea și că în urma schimbărilor legislative în domeniu, din 2018 se aplică și penalități pentru sumele restante.

Viceprimarul Marian Andronache a precizat că pentru administrarea cimitirului se percepe un tarif de întreținere, care se achită anual la Casieria Administrației Cimitirului.

Andronache a spus că tariful de întreținere se achită pentru asigurarea pazei, curățarea aleelor și a căilor de acces, pentru alimentarea cu apă, evacuarea și transportul gunoaielor, întreținerea mormintelor și a construcțiilor funerare, ocupate sau neocupate de decedați, cositul ierbii și toaletarea arborilor de talie mare. În ceea ce privește întreținerea mormintelor, a amenajărilor funerare și a spațiilor adiacente acestora (0,30 – 0,50 m), aceasta este obligația exclusivă a cesionarilor.

Viceprimarul Sucevei a menționat că prin HCL 95/29.03.2018 au fost aprobate Regulamentele de organizare și funcționare a celor două cimitire (Pacea vechi și Pacea nou), precum și tarifele pentru prestări servicii funerare la locul de înhumare și întreținere a cimitirelor.

Astfel, pentru întreținerea cimitirelor, tariful anual a fost stabilit la suma de 26 de lei/loc/an – inclusiv TVA, sumă care trebuie achitată de cesionari până la data de 31 septembrie a fiecărui an, întrucât după această dată se percep majorări de întârziere de 0,1% din cuantumul sumei neachitate, calculată pentru fiecare lună sau fracție de lună începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei calculată inclusiv, începând cu anul 2018, când a intrat în vigoare hotărârea de Consiliu Local.

Viceprimarul Marian Andronache a mai spus că s-a constatat că există mulți restanțieri, cu toate că această obligație este prevăzută în contractele (actele) de concesiune semnate și asumate de cesionari.

„Pentru perioada 2000-2017 au fost identificați peste 2.500 de restanțieri numai pentru cimitirul Pacea – vechi, motiv pentru care începând cu data de 10 februarie 2019 se întocmesc înștiințări de plată nominale care se expediază la ultimul domiciliu cunoscut al cesionarului – restanțier, până la această dată fiind expediate peste 200 de înștiințări de plată”, a menționat viceprimarul Andronache, subliniind faptul că persoanele care dețin în concesiune locuri de veci trebuie să achite la casieria Administrației Cimitirelor tariful de întreținere astfel cum a fost stabilit prin HCL Suceava.

Andronache a mai precizat că persoanele care dețin în concesiune locuri de veci în Extinderea Cimitirului Pacea (Pacea nou) trebuie să prezinte contractul de concesiune în original și copie pentru luarea în evidență, la achitarea tarifului de întreținere, având în vedere că se efectuează inventarierea locurilor de veci și se actualizează evidențele.

„Atragem atenția că neachitarea tarifului de întreținere pentru cimitire poate duce la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune și pierderea dreptului de folosință, după îndeplinirea procedurii stabilită de lege”, a mai transmis viceprimarul Marian Andronache.

(M.T.)