Noi reguli în taximetria din Suceava de la 1 martie. Minimum jumătate din noile autorizații vor fi pentru autovehicule electrice, dispeceratele autorizate vor fi obligate să implementeze aplicații mobile, taximetriștii își pierd licența dacă refuză în mod repetat comenzi, iar serviciile neautorizate tip Uber vor fi sancționate

Consiliul Local Suceava urmează să completeze în ședința din 28 februarie reglementările în domeniul taximetriei în municipiu introducând prevederi privind trecerea spre autovehicule electrice, verificarea strictă a activității taximetriștilor prin aplicații mobile, dar și sancționarea serviciilor tip Uber care nu sunt autorizate.  

Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat pentru News Bucovina că noile reglementări sunt necesare pentru un serviciu de transport persoane în regim de taxi în condiții de siguranță, calitate și legalitate și pentru reducerea noxelor produse prin acest tip de activitate.

Astfel, de la 1 martie, numărul maxim de autorizații de taxi care se eliberează pentru transport persoane în regim de taxi în municipiul Suceava este de 400, iar pentru transportul de bunuri în regim de taxi este de 30.

În prezent sunt eliberate 385 de astfel de autorizații.

De la 1 martie 2019, în cadrul procedurilor de atribuire, cel puțin jumătate din autorizațiile de taxi pentru transport persoane disponibile vor fi alocate pentru autovehicule cu propulsie integral electrică, cu scopul înlocuirii treptate a autovehiculelor actuale cu cele electrice în vederea reducerii poluării prin stimularea operatorilor economici care sunt dispuși să investească în tehnologii noi, inovatoare, cu impact redus asupra mediului înconjurător.

Noul regulament prevede aplicarea de amenzi de la 1000 lei la 2500 lei, aplicabilă transportatorilor, pentru utilizarea de servicii de dispecerizare neautorizate de Primăria Municipiului Suceava, inclusiv utilizarea de aplicații informatice mobile de dispecerizare oferite de alte entități decât dispeceratele taxi autorizate de Primăria Municipiului Suceava, iar pe lângă amenda contravențională, în cazul utilizării în mod repetat de servicii de dispecerizare neautorizate, se va aplica și sancțiunea complementară de retragere a autorizației taxi.

Același cuantum al amenzii este stabilit și transportatorilor pentru practicarea serviciului de transport în regim de taxi fără a avea aparatură de comunicare cu dispeceratul taxi în funcțiune sau dacă aceasta este nefuncțională, sau pentru încheierea sau menținerea de contracte de dispecerizare fictive, cu transportatori care nu utilizează efectiv serviciile de dispecerizare sau nu preiau, în mod repetat și nejustificat, comenzi ale clienților efectuate prin intermediul dispeceratelor taxi autorizate.

Totodată, firmele de dispecerat vor fi obligate ca până în luna iulie să pună la dispoziția clienților aplicații mobile de dispecerizare, fiind stipulat că serviciile de transport persoane în regim de taxi pot fi executate numai în condițiile în care se asigură clientului posibilitatea de a apela la aceste servicii prin comenzi telefonice sau alte mijloace, realizate prin intermediul dispeceratelor taxi.

Tot de la 1 iulie, eliberarea, vizarea sau prelungirea autorizațiilor de dispecerat taxi se va realiza numai dacă dispeceratul deține, utilizează și pune gratuit la dispoziția clienților și taximetriștilor dispecerizați, o aplicație informatică mobilă.

Prin acest regulament, dispecerii sunt obligați să comunice autorității de autorizare orice date colectate de aplicațiile informatice mobile care sunt solicitate în scopul soluționării unor reclamații, a verificării respectării prevederilor legale în vigoare și a îmbunătățirii calității serviciului de transport public în regim de taxi.

Firmele de cu activitate de dispecer vor fi obligate să rezilieze contractele de dispecerizare ale transportatorilor care refuză în mod repetat și nejustificat să preia comenzile clienților efectuate prin intermediul respectivului dispecerat și să notifice această situație Primăriei Municipiului Suceava.  

Taximetriștii vor fi obligați să utilizeze, pe întreaga durată a prestării serviciului, aplicații informatice mobile puse la dispoziție de dispeceratele taxi autorizate din municipiul Suceava, pe baza contractelor de dispecerizare și să nu utilizeze servicii de dispecerizare neautorizate de Primăria Municipiului Suceava, inclusiv prin utilizarea de aplicații informatice mobile de dispecerizare oferite de alte entități decât dispeceratele taxi autorizate de Primăria Municipiului Suceava.

De menționat că noile reglementări au fost acceptate de Camera Națională a Taximetriștilor filiala Suceava și de Asociația Națională a Patronatului Operatorilor de Transport în Regim de Taxi filiala Suceava. (T.B.)