Strategie de dezvoltare a serviciului de iluminat public al municipiului Suceava, supusă aprobării Consiliului Local

În ședința de joi, 28 februarie a.c., consilierii locali suceveni vor dezbate un proiect de hotărâre cu privire la strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public al municipiului Suceava 2018 – 2020.

Inițiatorul proiectului, primarul Ion Lungu, a precizat că strategia privind dezvoltarea serviciului de iluminat public al municipiului Suceava propusă spre aprobare Consiliului Local cuprinde lucrările de investiții necesare pentru atingerea parametrilor optimi, în scopul reducerii costurilor proprii a energiei electrice pentru iluminatul public în condițiile modernizării sistemului de iluminat public.

Astfel, strategia locală va urmări cu prioritate asigurarea, la nivelul municipiului Suceava, a unui iluminat public adecvat necesităților de confort și securitate, individuală și colectivă, prevăzute de normele în vigoare, orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari, membri ai comunității, asigurarea funcționării și exploatării în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii aferente serviciului.

Planul de măsuri cuprinde delegarea gestiunii serviciului de iluminat public; modernizare/reabilitare infrastructură rețea de iluminat public (rămasă nemodernizată); extinderea rețelei de iluminat public în zonele din oraș unde nu există iluminat; înlocuirea surselor de iluminat actuale cu cele cu tehnologie LED și introducerea unor corpuri de iluminat fotovoltaice alimentate din surse alternative în zonele mai izolate.

În vederea delegării gestiunii serviciului de iluminat public, pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de joi se va afla și un proiect cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate, a delegării gestiunii prin concesiune, Regulamentului de funcționare, Contractului și a Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public al municipiului Suceava.

Infrastructura de bază a iluminatului public în municipiul Suceava cuprinde 3723 stâlpi de metal și beton; 6386 aparate de iluminat; 5900 console de susținere a aparatelor de iluminat; 200,58 km de rețea electrică și 150 posturi de transformare.