Investiție de cinci milioane de euro la Spitalul Județean Suceava pentru înființarea compartimentului de chirurgie plastică și arși prin supraînălțarea corpului E al clădirii. Rîmbu: Înființarea unității pentru arși va aborda cu eficiență crescută această patologie cu mare risc

Consiliul Județean Suceava urmează să aprobe, în ședința de săptămâna viitoare, indicatorii tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru construirea și amenajarea unor spații cu destinații chirurgicale la compartimentil chirurgie plastică și arși , prin supraînălțarea corpului „E” al Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.

Potrivit expunerii de motive a proiectului de hotărâre, strategia de dezvoltare a Spitalului Județean  de Urgență Suceava are ca principală prioritate organizarea și funcționarea structurilor care  acordă asistență medicală și îngrijirea bolnavilor cu arsuri și are ca scop schimbarea situației tratamentului arsurilor grave prin înființarea unei unități funcționale pentru arși care să abordeze cu eficiență crescută această patologie cu mare risc.

 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv se propune supraetajarea/supraînălțarea corpului de cladire „E”, amenajarea spațiilor specifice și asigurarea condițiilor de igienă specifice, asigurarea utilităților necesare, inclusiv echipamente de rezervă și refacere racorduri, achiziția echipamentelor, instalațiilor specifice și dotărilor medicale necesare. Supraetajarea se va realiza prin executarea unei structuri de rezistență compusă din stâlpi și grinzi metalice montate în exteriorul clădirii existente prin realizarea unor fundații perimetrale de tip cuzinet ce vor prelua încărcările etajului nou propus, se arată în document.

Unitatea funcțională pentru  arși va avea acces permanent la o sală de operații cu dotări specifice și acces prioritar la laboratoarele și compartimentele de investigații și tratarnent ale spitalului, dispunând de mijloace informatizate pentru transmiterea informațiilor.

Totodată, sala de operații va fi prevazută cu un sistem de filtrare – dezinfectare aer, tip HEPA-ULPA, aparat de anestezie, masă de operații, mese, instrumentar, lampă scialitică, platformă electrochirurgicală, aspirator chirurgical, instrumentar și truse chirurgicale adecvate, fluide medicale, stație monitorizare funcții vitale.

Managerul Spitalului Județean Suceava, Vasile Rîmbu, menționează că prin această investiție se va realiza asigurarea unei îngrijiri la cel mai înalt nivel de competență, tratamentul complex, continuitatea îngrijirilor pe care le necesită pacientul cu arsuri și monitorizarea tratamentului,                asigurarea asistenței medicale de urgență și de prim ajutor calificat în specialitate, existența de resurse umane, respectiv personal  medico-sanitar propriu cu experiență medicală în îngrijirea acestei categorii de bolnavi, asigurarea accesului permanent la o sală de operație cu dotări specifice și acces prioritar la laboratoarele și compartimentele de investigații și tratament ale spitalului precum și asigurarea consulturilor interdisciplinare, permanent, de medicii din spital, ori de câte ori starea pacientului o impune.

Rîmbu subliniază că unitatea funcțională propusă va cuprinde minim trei paturi pentru arși grav, număr care ar putea fi și mai mare în situații justificate prin adresabilitate în cadrul Compartimentului de chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă și între 1 și 3 paturi în cadrul sectției A.T.I., organizate în rezerve individuale de izolare.

Potrivit avizului Consiliului tehnico-economic valoarea totală a investiției este estimată la 19.263.252,85 de lei inclusiv TVA din care construcții-montaj  8.851.649,24 lei, inclusiv TVA.(T.B.)