Năpăstuiţii celui de al II-lea Război Mondial îşi capătă drepturile înapoi

Prefectul judeţului Suceava, Sorin Arcadie Popescu, a anunţat că la sfârşitul săptămânii trecute, a avut loc şedinţa Comisiei Judeţene Suceava pentru aplicarea Legii 290/2003, modificată şi completată prin Legea 171/ 2006, privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947. Astfel, în urma analizei efectuate, s-a ajuns la concluzia că până la data de 20.02.2009 au fost înregistrate peste 2.000 de cereri, din care 491 au fost transmise Instituţiei Prefectului municipiului Bucureşti, iar alte 16 cereri au fost retrase la solicitarea petenţilor.

Din cererile rămase (aproximativ 1.500), 1.011 au fost soluţionate, 106 fiind admise, iar restul de peste 900 fiind respinse. Prefectul a informat că din cele 106 dosare admise, 55 au primit hotarâri cu valoare de despăgubiri, 41 de cereri sunt în curs de evaluare de către experţi, iar 10 cereri au fost înaintate Instituţiei Prefectului municipiului Bucureşti pentru soluţionare. La momentul actual au rămas în curs de soluţionare 525 dosare. În şedinţa din 20.02.2009, din totalul dosarelor analizate, pentru 36 de dosare s-a propus respingerea cererilor, prin referate întocmite de comisiile de jurişti. În 7 dosare, în care valoarea despăgubirilor a fost stabilită prin rapoarte de expertiză întocmite de experţii evaluatori, Comisia a aprobat despăgubiri în sumă totală de 522.000 de lei.

loading...