Autorităţile sanitare sucevene organizează evenimente de informare și conștientizare a populaţiei despre importanța Acoperirii Universale cu Servicii de Sănătate Preventive cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătăţii

Direcţia de Sănătate Publică Suceava, în colaborare cu furnizorii de servicii medicale din sistemul public și privat, cu autoritățile administrativ teritoriale cu asistență medicală comunitară, organizează , în perioada 7-14 aprile 2019, activităţi de informare şi conştientizare a populaţiei și a personalului medical din medicina primară cu privire la importanța Acoperirii Universale cu Servicii de Sănătate Preventive.

Directorul executiv al DSP Suceava, medicul Liliana Ioana Grădinariu, a informat, vineri, într-un comunicat de presă, că autorităţile sanitare sucevene derulează mai multe activităţi pentru marcarea  Zilei  Mondiale a Sănătății, sărbătorită, anual, în 7 Aprilie.

Ea a reamintit că Ziua Mondială a Sănătăţii a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 1950, ca modalitate de celebrare a înființării (în anul 1948) a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS.

“Scopul acestei zile este de a crește nivelul de conștientizare la nivel global asupra diferitelor probleme legate de sănătatea indivizilor și a populațiilor, de a promova comportamente benefice sănătății în rândul acestora și de a direcționa atenția și eforturile decienților din statele membre asupra celor mai importante provocări cu care se confruntă sistemele de sănătate în încercarea de a oferi servicii de sănătate de calitate, în mod echitabil, pentru toți  cetățenii”, a subliniat Grădinariu adăugând că tema aleasă pentru acest an de către OMS este “acoperirea universală cu servicii de sănătate”.   

Ea a explicat că, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), prin acoperirea universală cu servicii de sănătate  se înțelege “asigurarea accesului tuturor persoanelor la servicii de promovare a sănătății, de prevenire a îmbolnăvirilor, curative, de recuperare și paliative de o calitate suficientă astfel încât să fie eficiente, menținând în același timp o povară financiară cât mai scăzută în rândul populației în urma accesării acestor servicii”.

Directorul executiv al DSP Suceava a menţionat că România se situează pe locul 4 la nivelul țărilor EU28 în ceea ce privește rata standardizată de mortalitate la 100.000 de locuitori pentru decesele prevenibile, având, în anul 2015, o rată de aproximativ 1,7 ori mai mare decât media țărilor EU28.

“În România, 40% din povara generală a bolii, măsurată în ani de viață ajustați pentru dizabilitate (disability adjusted life years – DALY), poate fi atribuită factorilor de risc comportamentali, respectiv fumatul, consumul de alcool, alimentației nesănătoase și activității fizice scăzute. Raportat la nivel european, cele mai importante probleme sunt reprezentate de consumul de alcool episodic excesiv, care în anul 2014 înregistra 53% în rândul bărbaților din România, cel mai mare procent din toate țările UE, respectiv de obezitatea în rândul adolescenților, care, deși se situează încă sub media UE, s-a dublat în ultimul deceniu, de la 7% în 2005-2006 la 14% în 2013-2014”, a arătat medicul sucevean.

Grădinariu a menţionat că, ţinând cont de povara crescută prin boli prevenibile în România, cu prilejul celebrării Zilei Mondiale a Sănătății 2019, autorităţile sanitare promovează sloganul campaniei naționale ZMS 2019 „Prin prevenție, sănătate petru toti!” şi materialele informative propuse  de Organizația Mondială a Sănătății, aflate la adresa: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019 și cele propuse de INSP, aflate la adresa: https://insp.gov.ro/sites/cnepss/publicatii/

Ea a precizat că la nivel județean se vor organiza evenimente de informare și conștientizare despre importanța Acoperirii Universale cu Servicii de Sănătate Preventive concretizate prin postarea pe site-ul instituţiei a unor documente informative pe site-ul, prin prezentarea în media a oportunităților din serviciile de profilaxie, prin distribuirea de materiale cu mesaje specifice.

Totodată, vor fi popularizate avantajele prevenției în păstrarea și îmbunătățirea stării de sănătate: accesul la îngrijiri medicale preventive de calitate sporește sănătatea populației și speranța de viață, protejează țările de epidemii, crește productivitatea muncii reducând sărăcia, stimulează creşterea economică şi de aici crearea de noi locuri de muncă, sporeşte egalitatea între genuri.

Medicul Liliana Ioana Grădinariu a mai spus că vor fi transmise, în format electronic, materialele informative referitoare la campanie, furnizorilor de servicii medicale din sistemul public și privat de sănătate, urmând să fie organizate şi sesiuni de informare şi promovare pentru grupurile țintă: populația generală, indiferent de vârstă, gen sau statut social, profesioniștilor din sănătate (medici de familie, asistenți medicali comunitari, medici, stomatologi și asistenți de medicină școlară.

Ea a arătat că prin intermediul asistenților medicali comunitari, al mediatorilor sanitari, al personalului din rețeaua de medicină școlară şi al cabinetelor medicilor de familie vor fi distribuite de materiale informative (pliante, afişe, broşuri ) specifice temei.

Grădinariu a adăugat că această campanie este coordonată la nivel naţional de către Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică.

“Susţineţi Campania de Promovare a Acoperirii Universale cu Servicii de Sănătate Preventive! Contribuiţi la creşterea gradului de conştientizare asupra importanței disponibilității și accesării serviciilor de sănătate preventive de către toți oamenii!”, menţionează directorul DSP Suceava.

.