Peste 12 000 de cereri de reînscriere a preşcolarilor în grădiniţe s-au înregistrat în judeţul Suceava, iar alte aproape 3300 de cereri de înscriere a copiilor nou-veniţi au fost depuse din 20 mai şi până în prezent


Intră acum și în grupul de

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat pentru NewsBucovina că   în judeţ s-au înregistrat 12 290 de cereri de reînscriere a preşcolarilor, iar din data de 20 mai şi până în prezent au fost depuse 3269 de cereri de înscriere a copiilor nou-veniţi în grădiniţe.

El a spus că reînscrierea preşcolarilor în grădiniţe s-a desfăşurat în perioada 6 -17 mai 2019, iar prima etapă de  înscriere în grădiniţe a copiilor nou-veniţi este prevăzută să se desfăşoare în perioada 20 mai-14 iunie 2019.

FOTO: prescolar.ro

Anuţei a precizat că pentru anul şcolar 2019-2020 sunt prevăzute 19 599 de locuri în unităţile de învăţământ preşcolar de masă şi 1003 locuri în învăţământul preşcolar particular din judeţul Suceava.

Conform MEN, ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare, grupa mijlocie şi grupa mică.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice”, mai precizează MEN.

Printre criteriile generale de departajare enunţate de MEN se numără: existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți); existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă; existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

MEN arată că fiecare unitate de învăţământ elaborează criteriile specifice de departajare, care sunt aprobate de Consiliul de Administraţie al unităţii şi sunt avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean, iar acestea nu pot  fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri”

“Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale”, mai precizează MEN.

Conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar trebuie să afişeze informaţii vizând capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată), numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare), criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor, precum şi numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

“Menţionăm că unităţile de învăţământ preșcolar privat au și obligaţia afişării la loc vizibil a informaţiilor privind statutul acestora: autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP)”, mai informează MEN.

(L.B.)


Intră acum și în grupul de