Procesul privind retrocedarea a peste 160.000 de hectare de pădure Fondului Bisericesc din Bucovina va fi reluat


Intră acum și în grupul de

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat, joi, că instanta a admis recursurile în cazul cererii Fondului Bisericesc Ortodox al Bucovinei de retrocedare a 163.000 de hectare de pădure,  a casat hotărârea instanței de fond, trimițând cauza spre rejudecare la Judecătoria Timisoara.

„Această soluție reprezintă un veritabil pas inainte întrucât deschide calea unei rejudecări în fond a dosarului și totodată posibilitatea reașezării strategiei în vederea obținerii unui rezultat final pozitiv”, se arată într-un comunicat al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Sursa citată amintește că prin cererea înregistrată în data de 27.07.2005 Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere în suprafaţă de 163.404, 70 ha.

Prin mai multe hotărâri, Comisia judeţeană Suceava a invalidat anexele nr. 40-1 şi 40-2 aprobate de Comisiile locale de fond funciar, prin care s-a propus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 163.404, 70 ha teren cu vegetaţie forestieră.

Întrucât hotărârile emise de Comisia Judeţeană erau nelegale, FBORB având vocaţie la reconstituirea dreptului de proprietate, a învestit instanţa cu o plângere întemeiată pe dispoziţiile art. 53 alin. 2 din Legea 18/1991.

Potrivit sentinţei civile nr. 11517/09.11.2017 pronunţate de către Judecătoria Timişoara, instanţa a respins plângerea formulată de FBORB ca neîntemeiată şi a admis cererea de intervenţie accesorie formulată de intervenienta Fundaţia „ Pro Fondbis 1946 Semper”.

„Această sentinţă nelegală si netemeinică a fost atacată în faţa Tribunalului Timiş, iar potrivit deciziei acestei din urmă instanţe pronunţată în data de 28.05.2019, au fost admise recursurile şi a fost casată hotărârea instanţei de fond, trimiţând cauza spre rejudecare la Judecătoria Timişoara. Această soluţie deschide calea unei rejudecări în fond a dosarului şi totodată posibilitatea administrării unui amplu probatoriu în dovedirea dreptului de proprietate ce a apaţinut Fondului asupra terenurilor forestiere”, se arată în comunicat.

În încheiere redăm textul soluției: Cu opinie majoritară: Admite recursurile. Casează sentinţa recurată şi trimite cauza spre rejudecare la Judecătoria Timişoara. Respinge cererea de intervenţie accesorie în interesul Comisiei Judeţene de Fond Funciar Suceava formulată de intervenientul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice. Cu opinie separată : Respinge recursurile.


Intră acum și în grupul de