CAS Suceava va derula în luna iulie procesul de contractare a serviciilor medicale, medicamente şi dispozitive medicale pentru anul 2019


Intră acum și în grupul de

Preşedintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, medicul Claudiu Cobuz, a precizat, joi, într-un comunicat de presă, că instituţia va derula în luna iulie procesul de contractare a a serviciilor medicale, medicamente şi dispozitive medicale pentru anul 2019.

“În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a HG nr. 140/2018, cu modificările şi completarile ulterioare şi adresa CNAS nr. RV 5061/18.06.2019, înregistrată la CAS Suceava cu nr. 12645/19.06.2019, CAS Suceava desfăşoara în luna iulie procesul de contractare a serviciilor medicale, medicamente şi dispozitive medicale pentru anul 2019”, a precizat Cobuz. 

El a spus că în cursul zilei de joi, Consiliul de Administraţie al CAS Suceava, reunit în şedinţă ordinară, a avizat politica de contractare propusă de către Preşedinte-director general, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Cobuz a menţionat că pentru furnizorii care la data de 30 iunie 2019 se află în relaţie contractuală cu CAS Suceava, contractele se prelungesc până  la data de 31 iulie 2019,  prin acte adiţionale, în prezent fiind în derulare 686 de contracte, în timp ce pentru furnizorii care au în derulare contracte de furnizare de servicii cu CAS Suceava până la data de 31 iulie 2019, relaţiile contractuale vor continua prin încheierea de acte adiţionale cu valabilitate până  la data de 31 decembrie 2019.

“Furnizorii care doresc sa continue relatiile contractuale cu CAS Suceava vor transmite în format electronic asumat prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului o cerere insotita de documentele afisate pe site-ul CAS Suceava, pentru fiecare categorie de furnizori,în perioada 04.07.2019 – 08.07.2019, pe adresa de e-mail [email protected]”, mai precizează sursa citată.

Totodată, pentru furnizorii noi care nu se află în relaţie contractuală cu CAS Suceava se vor încheia contracte cu valabilitate 01 august-31 decembrie 2019.

Cererile de contractare şi documentele necesare trebuie transmise de furnizorii noi de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale, la CAS Suceava, în perioada 04-08 iulie 2019, pe adresa de e-mail [email protected], iar calendarul de contractare şi listele cu documentele pentru fiecare tip de asistenţă medico-farmaceutică pot fi consultate fie la sediul CAS,  fie pe pagina de web a instituţiei: www.cassv.ro.

Preşedintele director general al CAS Suceava a declarat că au fost organizate întâlniri de lucru cu reprezentanţii furnizorilor de servicii medicale paraclinice (laboratoare, radiologii, CT, RMN) şi ai furnizorilor de servicii de recuperare medicală în cadrul cărora s-a discutat despre modul de derulare a procesului de contractare şi de evaluare a resurselor tehnice şi umane.   

El a mai anunţat că în luna iulie CAS Suceava va organiza întâlniri de lucru şi cu reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Colegiului Medicilor Suceava, Asociaţiei Profesionale a Medicilor de Familie Suceava, ai Patronatului Judeţean al Medicilor de Familie,  Patronatului medicilor de specialitate din specialităţile clinice, ai Organizaţiei sindicale a medicilor de specialitate, precum şi cu conducerile spitalelelor din judeţ în vederea finalizării procesului de contractare.

(L.B.)


Intră acum și în grupul de