Serviciul pentru Imigrări Suceava a depistat 86 de străini în situaţii nelegale de şedere

Pe linia reglementării dreptului de şedere al străinilor pe raza judeţului Suceava, în evidenţa Serviciului pentru Imigrări Suceava se află un număr de 1.025 cetăţeni străini care au reglementat dreptul de şedere pe teritoriul României. Potrivi şefului Serviciului pentru Imigrări Suceava, subcomisar Aurel Savin, din punct de vedere al scopurilor, predomină străinii căsătoriţi cu cetăţeni români -523 , străinii veniţi la studii -411 şi străinii care au obţinut rezidenţă permanentă 72. Acesta a mai precizat referitor la cetăţenii Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, că sunt înregistraţi un număr de 204 cetăţeni, din care pentru 117 au fost eliberate certificate de înregistrare şi 27 şi-au stabilit domiciliul pe raza judeţului.

Pe linia admisiei străinilor pe teritoriul României, în cursul anului 2008 au fost avizate un număr de 47 de invitaţii pentru străini proveniţi din state cu potenţial migrator. Au fost primite la ghişeul serviciului un număr de 41 cereri pentru eliberarea autorizaţiilor de muncă, fiind eliberate 37 astfel de documente.
În privinţa combaterii migraţiei ilegale, la nivelul Serviciului pentru Imigrări Suceava a fost înfiinţat, în cursul anului 2008 Compartimentul combaterea şederii şi muncii ilegale a străinilor, în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea lucrători specializaţi în acest domeniu.

În urma acţiunilor şi controalelor specifice desfăşurate de către Serviciul pentru Imigrări Suceava, prin personalul propriu specializat sau în cooperare cu alte instituţii de ordine şi siguranţă publică, în mediile frecventate de străini şi la societăţi comerciale, au fost depistaţi în anul 2008 în situaţii nelegale, un număr de 86 străini. Astfel, 50 străini au fost îndepărtaţi de pe teritoriul României, respectiv 45 străini au primit decizii de returnare, fiind obligaţi să părăsească de bunăvoie teritoriul României în termenul acordat, 2 străini au fost returnaţi direct la frontieră, fiind escortaţi până la punctele de poliţiei de frontieră, 3 străini au fost conduşi cu escortă la Centrul de Cazare Otopeni în vederea luării în custodie publică, până la efectuarea returnării.

De asemenea, pentru 14 străini împotriva cărora s-au luat măsuri de îndepărtare, s-a instituit şi măsura interdicţiei de nepermitere a intrării în România, pentru perioade cuprinse între 6 luni şi 2 ani.

Alţi 36 străini au fost sancţionaţi contravenţional şi au beneficiat de prelungirea dreptului de şedere întrucât îndeplineau condiţiile prevăzute de O.U.G 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată.

Pentru exercitarea atribuţiilor în domeniul migraţiei, pe cele trei mari componente: reglementarea dreptului de şedere al străinilor, admisie şi combaterea migraţiei ilegale, la nivelul judeţului Suceva îşi desfăşoară activitatea Serviciul pentru Imigrări Suceava, aflat în subordinea Direcţiei Migraţie a O.R.I, cu sediul în cadrul I.P.J Suceava, bulevardul 1 Mai nr. 7-9, telefon 0230/203290.