Acțiune pentru combaterea delictelor silvice în județul Suceava soldată cu amenzi și confiscări