Proiectul de amenajare a unei zone de agrement în zona râului Suceava intră în faza de contractare și va costa 16,2 milioane de lei. Lungu: Se va realiza un parc cu funcțiuni de zonă de agrement, recreere și petrecere a timpului liber

Municipalitatea suceveană urmează să intre în faza de contractare a proiectului de amenajare a zonei de agrement din lunca râului Suceava. Aceasta va fi realizată printr-un proiect cu finanțare europeană în valoare de 16,2 milioane de lei, iar contribuția de la bugetul local va fi de puțin peste 3 milioane de lei.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a inițiat un proiect de hotărâre care va fi dezbătut săptămâna viitoare de Consiliul Local prin care solicită aprobarea pentru asumarea contribuției ce depășește alocarea financiară europeană acordată fiecărui municipiu din regiunea Nord Est pentru acest obiectiv specific, fiind vorba de o sumă de 2,71 de milioane de lei.

Potrivit primarului, una dintre solicitările menționate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est ca fiind obligatorie pentru semnarea contractului de finanțare este aceea de asumare de solicitant a cheltuielilor neeligibile și de asigurare a contribuției financiare la cheltuielile eligibile, respectiv aprobarea de Consiliul Local al municipiului Suceava a contribuției financiare locale și a co-finanțarii proiectului pentru valorile bugetare rezultate în urma procesului de evaluare .

El subliniază că în data de 11 iulie Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est a comunicat municipalității sucevene că proiectul a fost admis pentru finanțare urmând a fi demarată etapa de contractare, fiind totodată necesară actualizarea bugetului proiectului astfel încât finanțarea nerambursabilă acordată să nu depășească alocarea fiecărui municipiu pentru respectivul obiectiv specific ceea ce presupune că diferența dintre valoarea eligibilă și valoarea nerambursabilă va constitui contribuția beneficiarului la valoarea eligibilă.

Primarul Ion Lungu explică în raport că pentru acest proiect cheltuielile eligibile, neeligibile și conexe sunt în total de 16.264.015,87 lei, din care valoarea neeligibilă a proiectului,  inclusiv TVA este de 49.980 lei, valoarea eligibilă a proiectului inclusiv TVA fiind de 16.214.035,87 lei. Contribuția proprie a municipiului Suceava este de 324.280,72 ce reprezintă 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, contribuția municipiului Suceava în valoare de 49.980,00 lei reprezintă contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile  ale proiectului, iar contribuția proprie ce revine municipiului Suceava în valoare de 2.715.296,06 lei, rezultată din diferența dintre valoarea eligibilă a proiectului și valoarea nerambursabilă.

Ion Lungu arată că proiectul „Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava” a fost admis pentru obținerea finanțarii nerambursabile în cadrul Axei Prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de Investiții 4.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.

El menționează că obiectivul principal al proiectului este reconversia unui teren degradat din municipiul Suceava în vederea îmbunătățirii, revitalizării, reducerii poluării  aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului în mediul urban.

„Pentru îmbunătățirea calitații vieții, un factor determinant îl constituie revitalizarea spațiilor publice urbane care influențează în mod direct dezvoltarea activităților sociale, culturale  și economice. În vederea  creării unor  condiții aliniate la standardele europene, se propune  revitalizarea spațiului public urban, respectiv a unei suprafețe de teren de 155.560 mp , situată pe malul drept, sens aval, al râului Suceava de o parte și de altă a podului rutier peste râul Suceava , prin amenajarea adecvată a acestuia conform normelor în vigoare, cuprinzând lucrări de nivelare, salubrizare, lucrări ce combat buruienile și se distrug posibile focare de boli și dăunători; lucrări ale solului în scopul realizării unui mediu cât mai favorabil pentru creșterea și dezvoltarea  vegetației/gazonului; alei pietonale; piste pentru bicicliști; sisteme de iluminat prin corpuri tip spot îngropate/arhitectural; sisteme de irigații subterane; sisteme WiFi; lucrări de semnalizare în albia minoră până în dig; amenajare căi de acces în zonele studiate; amenajare spații favorabile sportului în aer liber; plantare copaci (după zona de dig, unde este posibil); dotări mobilier urban (unde este posibil)”, arată inițiatorul.

Totodată se subliniază că implementarea proiectului va genera reconversia unui teren degradat  și abandonat din municipiul Suceava în vederea creării unui parc cu funcțiuni de zonă de agrement, recreere și petrecere a timpului liber pentru comunitate. (T.B.)