Şedinţă publică de licitaţie, joi 4 iunie 2009, ora 11.00

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în Bdul 1 Mai nr.5A anunţă organizarea unei şedinţe publice de licitaţie la sediul său, joi 4 iunie 2009, ora 11, pentru concesionarea pe o perioadă de 49 de ani:

  • a 20 parcele de teren în suprafaţă de 0,25 mp fiecare situate în municipiul Suceava în vederea amplasării unor stâlpi necesari pentru extinderea reţelei pentru comunicaţii electronice;
  • o parcelă de teren în suprafaţă de 272 mp situată în Suceava, str. Ion Vodă Viteazul f.n. în vederea construirii unui punct de informare turistică;
  • o parcelă de teren în suprafaţă de 24 mp situată în municipiul Suceava, zona Cartodrom în vederea construirii unui garaj.

Informaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Suceava, camera 3 – telefon 0230/212696, int.147.
Actele doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor sunt cele prevăzute în documentaţia licitaţiei.
Ofertele se pot depune la registratura Primăriei Municipiului Suceava până la data de 3 iunie 2009, ora 10.
Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor pe o perioadă de 30 de zile.