Inspectorii de muncă suceveni au găsit în luna august 34 de angajați care lucrau „la negru” și au sancționat 20 de angajatori cu 220.000 de lei.

Inspectorii de muncă suceveni au efectuat în luna august 196 controale în urma cărora s-au aplicat 81 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 271.000 lei, cea mai mare parte, 20.000 de lei, pentru muncă nedeclarată.

Potrivit ITM Suceava, în luna august, au fost depistate 34 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care patru persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității, dar și 30 de persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 20 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 220.000 lei.

ITM Suceava arată că în domeniul relaţiilor de muncă au fost constatate deficiențe cum ar fi neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă, netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor,  nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară,  nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat,  nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă, nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.(N.B.)