Numărul unităţilor de învăţământ din județul Suceava s-a diminuat cu 15 prin restructurare din cauza scăderii efectivelor de preşcolari şi elevi

Starea şi calitatea învăţământului preuniversitar sucevean din anul şcolar 2018-2019, precum şi reperele strategice ale ISJ Suceava pentru anul şcolar în curs au fost prezentate şi dezbătute, joi, în cadrul Reuniunii anuale de management instituțional.

La evenimentul organizat de ISJ Suceava la Liceul Teoretic Filadelfia Suceava au participat directorii unităţilor şcolare cu personalitate juridică din învăţământul preuniversitar de stat și particular din județul Suceava, reprezentanţi ai ISJ Suceava, ai Prefecturii Suceava, ai DSP Suceava, DSVSA Suceava, ISU Suceava, ai instituţiilor partenere, dar şi ai sindicatelor din învăţământul sucevean.

Prezent la Reuniunea anuală de management instituțional, prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, a apreciat rezultatele obţinute de elevii suceveni la examenele naţionale, la concursurile şi olimpiadele şcolare, dar şi implicarea directorilor unităţilor de învăţământ şi a autorităţilor locale pentru urgentarea execuţiei lucrărilor la clădirile şcolilor aflate în proces de reabilitare, construcţie, modernizare, dotare sau extindere.

.

Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică şi Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava şi-au exprimat disponibilitatea de a oferi consiliere directorilor unităţilor de învăţământ care intenţionează să solicite obţinerea autorizaţiilor sanitare de funcţionare sau a avizelor de securitate la incendiu.

Inspectorul şcolar general al ISJ Suceava, profesoara Gabriela Mihai, a realizat o prezentare succintă a stării şi calităţii învăţământului preuniversitar sucevean în anul şcolar 2018-2019, ce a cuprins, printre altele, evoluţia reţelei şcolare, a resursei umane, a normelor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice în anul şcolar precedent.

Profesoara Gabriela Mihai a trecut în revistă atât programele guvernamentale derulate în judeţ în cursul anului şcolar precedent, cât şi rezultatele şi performanţele obţinute de elevii suceveni la evaluările naţionale la clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a, la examenele naţionale, la olimpiade, la concursurile şcolare şi extraşcolare.

Astfel, în anul şcolar 2018-2019, 4790 de elevi suceveni care frecventează învăţământul profesional au beneficiat, lunar, de burse profesionale, alţi 102 elevi au beneficiat de sprijin financiar în cadrul programului „Euro 200”, 7585 de elevi au primit sprijin financiar în cadrul programului „Bani de liceu”, iar 77 663 de preşcolari şi elevi ai şcolilor primare şi gimnaziale au fost beneficiari ai programului “Laptele şi cornul”.

Mihai a spus că în anul şcolar precedent elevii suceveni au obţinut 205 premii la olimpiadele şcolare, 1900 de premii la concursurile şcolare, 1407 premii la concursurile extraşcolare şi 9 premii şi medalii la olimpiadele internaţionale( 2 medalii de aur, 2 medalii de argint, 2 premii III şi 3 menţiuni).

Conform datelor prezentate în cadrul Reuniunii anuale de management instituțional, se remarcă o scădere uşoară a numărului de elevi din judeţul Suceava, de la 113 955 în anul şcolar 2017-2018, la 111 637 de elevi în anul şcolar 2018-2019, iar numărul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar a scăzut de la 7834 în anul şcolar precedent, la 7804 în anul şcolar 2018-2019.

Şi numărul unităţilor de învăţământ s-a diminuat cu 15 prin restructurare din cauza scăderii efectivelor de preşcolari şi elevi( 8 grădiniţe şi 7 şcoli primare) în anul şcolar 2018-2019 faţă de anul şcolar precedent.

Inspectorul şcolar general al judeţului Suceava a mai prezentat reperele şi ţintele strategice ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava pentru anul şcolar în curs.

(L.B.)