CAS Suceava somată de Spitalul municipal Rădăuţi să dispună achitarea indemnizațiilor de concedii medicale aferente lunilor ianuarie- iulie 2019

Spitalul municipal “ Sf. Doctori Cosma şi Damian” a transmis, vineri, Casei de Asigurări de Sănătate Suceava o adresă prin care somează instituţia ca, în termen de 24 de ore, să dispună efectuarea plăţilor scadente pentru concediile medicale aferente lunilor ianuarie- iulie 2019, în sumă totală de 877 706 lei.

În adresa respectivă se menţionează că potrivit Ordonanţei de Guvern 158/2005, termenul de plată este de 60 de zile de la depunerea cererii de restituire, iar în condiţiile în care CAS Suceava a depăşit acest termen, Spitalul municipal Rădăuţi a somat CAS să dispună plata concediilor medicale aferente lunilor ianuarie-iulie 2019 în termenul solicitat, în caz contrar unitatea spitalicească anunţând că urmează să întreprindă demersuri în faţa instanţei de judecată pentru recuperarea sumei de 877 706 lei.

Preşedintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, medicul Claudiu Cobuz, a declarat, vineri, pentru NewsBucovina, că instituţia este ordonator terţiar de credite, iar şi bugetul este repartizat de către ordonatorul principal de credite, respectiv de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

El a explicat că pentru asigurarea continuităţii decontării obligaţiilor de plată către angajatori, CAS Suceava a solicitat suplimentarea bugetului, deoarece fondurile alocate anului 2019 pentru plata concediilor medicale au fost utilizat în totalitate.

“La rândul său, CNAS a înaintat solicitările către Ministerul Finanţelor Publice, acesta din urmă făcând următoarele precizări: ”solicitarea de suplimentare a cheltuielilor bugetului FNUASS va putea fi analizată cu ocazia elaborării lucrărilor privind a doua rectificare bugetară pe anul 2019, având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate până cel târziu la data de 30 noiembrie, cu respectarea regulilor şi a condiţiilor prevăzute în Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, nr.69/2010, republicată ””, a menţionat Cobuz.

Preşedintele director general al CAS Suceava a arătat că

Spitalul Municipal Rădăuţi a transmis, vineri, o adresă prin care ne somează instituţia să dispună efectuarea plăţii concediilor medicale aferente lunilor ianuarie-iulie 2019, în suma de 877.706 lei.

“Indemnizaţiile de concedii medicale solicitate de spital vor fi achitate după suplimentarea bugetului şi după alimentarea conturilor CAS Suceava de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate”, a mai spus Cobuz.

(L.B.)

loading...