Gheorghe Flutur anunță că a fost depusă la Registul Comerțului documentația pentru înființarea SC Parcuri Industriale Bucovina SA. Directorul general al Parcului va fi prof. univ. dr. Gheorghe Gutt

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că a fost depusă documentația SC Parcuri Industriale Bucovina SA la Registrul Comerțului pentru înregistrarea societății.

„Urmează ultimul pas pentru ca parcul industrial să poată funcționa, respectiv obținerea titlului de parc industrial, care se eliberează de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației”, a spus Flutur.

El a spus că directorul general al Parcului Industrial va fi prof. univ. dr. Gheorghe Gutt și a spus că acesta împreună cu echipa de conducere va trebui să înceapă să lucreze și să aducă investitori care să realizeze investiții în noul parc industrial.

Gheorghe Gutt este profesor universitar la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, îndrumător de doctorat la specializarea Ingineria materialelor la Facultatea de Inginerie Mecanică, are peste o sută de brevete de invenții, vorbește limbile germană, engleză și franceză, este preşedintele filialei Suceava de Tehnologii Neconvenţionale, recenzor al Editurii Expert Verlag – Germania, expert – evaluator ARACIS, îndrumător, dar și membru în Comisia de ingineria Materialelor a CNATDCU.

În perioada 1991-1992 el a fost cercetător la uzinele Wolpert din Germania,  iar ulterior a beneficiat de patru burse ale Serviciului Academic German (DAAD).

Consiliul Județean Suceava împreună cu primăriile Suceava, Salcea, Dumbrăveni și Adâncata a înființat societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A. care va administra parcul industrial ce va fi amenajat în apropierea Aeroportului Suceava în zona Centrului Economic Bucovina.

Parcuri Industriale Bucovina SA este va fi condusă și administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri, persoane fizice sau juridice cu experiență în îmbunătățirea  performanțelor societăților pe care le-au administrat sau condus, iar cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Noua societate care va administra parcul industrial Bucovina va face selecția rezidenților parcului dintre operatorii economici care au înregistrat oferte, va încheia contracte de administrare și prestări de servicii conexe cu rezidenții parcului, vor  asigura rezidenților parcului dreptul de folosință asupra unităților care formează obiectul contractelor de administrare și prestări de servicii conexe încheiate cu aceștia și va asigura rezidenților parcului dreptul de folosință asupra infrastructurii comune.

Totodată, administratorul încheie contracte comerciale cu furnizorii primari de utilități; elaborează strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial; asigură publicarea informărilor prin intermediul web siteului propriu; gestionează fondurile financiare obținute din activitatea de administrare.  (T.B.)

loading...