Doi suceveni care fuseseră achitați de Tribunalul Suceava au fost condamnați la închisoare de Curtea de Apel Suceava pentru evaziune fiscală pentru înregistrarea fictivă în contabilitate a peste 400 de tone de motorină

Curtea de Apel Suceava a admis apelul declarat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava împotriva sentinţei penale din data de 28.02.2019 a Tribunalului Suceava, prin care se dispusese achitarea a doi inculpaţi, primul pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, iar al doilea pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală.

Astfel, prin hotărârea din data de 08.11.2019 a Curţii de Apel Suceava, definitivă, s-a admis apelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava împotriva sentinţei penale din data de 28.02.2019 a Tribunalului Suceava, s-a desfiinţat în totalitate sentinţa penală apelată şi, în rejudecare, s-a dispus condamnarea primului inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (24 de acte materiale), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Codul penal din 1969, art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 Cod penal, precum şi condamnarea celui de-al doilea inculpat la pedeapsa de 4 ani de închisoare, cu executare, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală (24 de acte materiale), prevăzută de art. 26 Cod penal din 1969, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Codul penal din 1969 şi art. 5 Codul penal.

Cauza penală menţionată a fost formată în urma sesizării Tribunalului Suceava prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, întocmit în luna august 2017, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a celor doi inculpaţi, pentru infracţiunile cu privire la care au fost condamnaţi definitiv de Curtea de Apel Suceava.

Potrivit rechizitoriului, primul inculpat a fost din  anul 2004 administrator al unei firme cu  sediul pe raza judeţului Suceava cu principal obiect de activitate efectuarea de lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor.

În desfăşurarea activităţii sale economice, firma s-a aprovizionat în mod constant cu combustibil, necesar în vederea alimentării utilajelor şi autovehiculelor utilizate în activitatea economică (realizarea de lucrări de construcţie – drumuri).

În perioada 2010 – 2011, principalul furnizor de combustibil, respectiv de motorină, al firmei de construcții  era o societate comercială din judeţul Suceava.

În paralel cu achiziţionarea în realitate de cantităţi de combustibil de la această societate, necesară desfăşurării activităţii, în perioada decembrie 2010 – decembrie 2011, primul inculpat a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii şi pretinsa achiziţie a altor cantităţi de combustibil pe care i le-ar fi livrat un al doilea furnizor, fictiv, societate administrată de al doilea inculpat.

Astfel, în perioada decembrie 2010 – decembrie 2011, primul inculpat, în calitate de administrator al firmei de construcții a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii operaţiuni economice fictive, respectiv achiziţia, în baza a 24 de facturi şi avize de însoţire a mărfii, a cantităţii de 440.080 litri de motorină Euro 5, în valoare de 1.757.093 lei.

Înregistrarea acestor operaţiuni fictive în evidenţele contabile a avut ca scop obţinerea de avantaje fiscale pentru firma de construcții, respectiv majorarea nejustificată a cheltuielilor societăţii cu suma pretins plătită pentru combustibilul „achiziţionat”, precum şi deducerea nejustificată a TVA-ului aferent operaţiunilor de achiziţie.

În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 702.837 lei,  prin deducerea ilegală a TVA în sumă de 421.702 lei şi sustragerea de la plata impozitului pe profit în sumă de 281.135 lei.

În activitatea sa infracţională, primul inculpat a fost sprijinit în mod esenţial de către al doilea inculpat, care, în calitate de administrator al societăţii furnizoare, i-a dat facturi fiscale şi avize de însoţire false, care atestau în mod nereal livrarea cantităţii menţionate de motorină, acestea fiind folosite ca documente justificative în evidenţele contabile ale societăţii de construcții. De asemenea, al doilea inculpat i-a furnizat primului inculpat contul bancar al societăţii pentru a se efectua aşa-zise plăţi ale operaţiunilor fictive, pentru a crea aparenţa de legalitate şi realitate, însă sumele de bani virate cu titlu de plăţi au fost retrase în numerar în cea mai mare parte, nefiind folosite în activitatea economică a societăţii aşa-zis furnizoare.

Prezentăm minuta instanței

„În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava împotriva sentin?ei penale nr. 45 din 28.02.2019 a Tribunalului Suceava. Desfiinţează în totalitate sentinţa penală apelată şi, în rejudecare: 1. În baza art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Codul penal din 1969, art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 Codul penal condamnă pe inculpatul Lazăr Constantin Vasile la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (24 de acte materiale) şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b din Codul penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe o durată de 3 ani. În baza art. 71 alin. 1 Codul penal din 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b din Codul penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) cu titlul de pedeapsă accesorie. În baza art. 81 Codul penal din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului. În baza art. 82 alin. 1 Codul penal din 1969 stabileşte un termen de încercare de 4 ani. În baza art. 71 alin. 5 Codul penal din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi pe durata termenului de încercare a suspendării condiţionate. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal din 1969 referitor la cazurile şi condiţiile de revocare a suspendării condiţionate. Constată că inculpatul Lazăr Constantin Vasile a achitat integral prejudiciul cauzat prin săvârşirea faptei. 2. În baza art. 26 Codul penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Codul penal din 1969 şi art. 5 Codul penal condamnă pe inculpatul CHELU CRISTIAN la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (24 de acte materiale) şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b din Codul penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe o durată de 5 ani. În baza art. 71 alin. 1 Codul penal din 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b din Codul penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) cu titlul de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii de pe dispozitivul hotărârii judecătoreşti, la data rămânerii definitive a acesteia, în vederea efectuării menţiunilor în Registrul comerţului. În baza art. art. 25 alin. 3 Codul de procedură penală dispune anularea următoarelor înscrisuri: 1. Factura fiscală 001/03.12.2010 şi avizul de însoţire a mărfurilor 3/03.12.2010 2. Factura fiscală 002/10.12.2010 şi avizul de însoţire a mărfurilor 4/10.12.2010 3. Factura fiscală 003/17.12.2010 şi avizul de însoţire a mărfurilor 5/17.12.2010 4. Factura fiscală 007/07.01.2011 şi avizul de însoţire a mărfurilor 6/07.01.2011 5. Factura fiscală 009/14.01.2011 şi avizul de însoţire a mărfurilor 8/14.01.2011 6. Factura fiscală 010/21.01.2011 şi avizul de însoţire a mărfurilor 9/21.01.2011 7. Factura fiscală 014/28.01.2011 şi avizul de însoţire a mărfurilor 12/28.01.2011 8. Factura fiscală 015/03.02.2011 şi avizul de însoţire a mărfurilor 13/03.02.2011 9. Factura fiscală 016/10.02.2011 şi avizul de însoţire a mărfurilor 14/10.02.2011 10. Factura fiscală 017/17.02.2011 şi avizul de însoţire a mărfurilor 15/17.02.2011 11. Factura fiscală 018/24.02.2011 şi avizul de însoţire a mărfurilor 16/24.02.2011 12. Factura fiscală 019/03.03.2011 şi avizul de însoţire a mărfurilor 17/03.03.2011 13. Factura fiscală 020/11.03.2011 şi avizul de însoţire a mărfurilor 18/11.03.2011 14. Factura fiscală 008/08.05.2011 şi avizul de însoţire a mărfurilor 23/08.05.2011 15. Factura fiscală 010/23.05.2011 şi avizul de însoţire a mărfurilor 25/23.05.2011 16. Factura fiscală 012/02.06.2011 şi avizul de însoţire a mărfurilor 27/02.06.2011 17. Factura fiscală 015/17.06.2011 şi avizul de însoţire a mărfurilor 30/17.06.2011 18. Factura fiscală 020/03.11.2011 şi avizul de însoţire a mărfurilor 31/03.11.2011 19. Factura fiscală 021/11.11 2011 şi avizul de însoţire a mărfurilor 32/11.11.2011 20. Factura fiscală 022/17.11.2011 şi avizul de însoţire a mărfurilor 33/17.11.2011 21. Factura fiscală 023/25.11.2011 şi avizul de însoţire a mărfurilor 34/25.11.2011 22. Factura fiscală 024/02.12.2011 şi avizul de însoţire a mărfurilor 35/02.12.2011 23. Factura fiscală 025/10.12.2011 şi avizul de însoţire a mărfurilor 36/10.12.2011 24. Factura fiscală 026/17.12.2011 şi avizul de însoţire a mărfurilor 37/17.12.2011 În baza art. 274 alin. 1 Codul de procedură penală obligă fiecare dintre inculpaţi la plata sumei de câte 1.000 lei către stat cu titlu de cheltuieli judiciare (300 lei aferente urmăririi penale şi 700 lei aferente judecăţii în primă instanţă). În baza art. 275 alin. 3 Codul de procedură penală cheltuielile judiciare din apel rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod de procedură penală onorariul pentru avocat Tudor Vasile, desemnat din oficiu pentru inculpatul Chelu Cristian, în cuantum de 868 lei, se va avansa din fondul MJ către Baroul Suceava.”(N.B.)

loading...